เทคโนโลยีชีวภาพกับการบำบัดน้ำเสีย Biotechnology for waste water treatment 

Research-for-industrial-biotechnology-supported

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ หลังจากเมื่อครั้งที่แล้ว เราได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ แนวโน้มของการบำบัดน้ำเสียในปี 2556 ไปแล้ว วันนี้ เราจะขอพูดถึงเรื่องของการนำ ระบบเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ใน การบำบัดน้ำเสีย กันนะครับ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ถูกใช้อย่างมากขึ้น ในฐานะ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Sound Technology (EST)) ในหลากหลายการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ การกำจัดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย การใช้งานแบบใหม่ๆนั้นรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ การบำบัดขยะ (รวมไปถึงพลาสติกที่ย่อยสลายได้) การทำเหมืองชีวภาพ, การเกษตร (การสร้างพืชพันธ์ที่สามารถทนต่อสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุดได้)

biotechnology-ETFs

ปัจจุบันเหตุผลหลักในการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพคือการทำความสะอาดหรือบำบัดมลภาวะต่างๆ หนึ่งในการใช้งานอย่างแรกๆนั้นก็คือ การทำความสะอาดหรือบำบัดน้ำเสีย ตามมาด้วยการทำความสะอาดอากาศหรือก๊าซต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพจึงได้เป็นส่วนสำคัญส่วนหลักสำหรับการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการบำบัดทางชีวภาพสามารถรับมือกับน้ำเสียได้อย่างหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการบำบัดน้ำด้วยเคมี หรือ ทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียที่ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ทั่วไป ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีชีวภาพนี้ได้ถูกใช้ครั้งแรกในการบำบัดน้ำเสียมากกว่า 100 ปีก่อน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กระบวนการบำบัดแบบใช้อากาศและไร้อากาศก็ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ การบำบัดแบบใช้อากาศได้กลายเป็นเทคโนโลยีตั้งต้นสำหรับการบำบัดของเสียที่บำบัดได้ง่ายถึงปานกลาง และสำหรับสารพิษและสารที่บำบัดได้ยากอีกด้วย กระบวนการแบบไร้อากาศเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบำบัดของเสียที่มีสารอินทรีย์ประกอบในอัตราที่สูง เช่น น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร, ตะกอนน้ำเสียชุมชน หรือ ของเสียจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ ได้เข้ามาแทนที่ระบบใช้อากาศอย่างเพิ่มมากขึ้นในหลากหลายแนวทางการใช้งาน การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไร้อากาศนั้นง่ายกว่า ก๊าซที่ได้มีส่วนประกอบของก๊าซเผาไหม้ (ก๊าซมีเทน) มากกว่า และสามารถบำบัดได้ด้วยอัตราที่มากกว่า 80% ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ถูกนำมาใช้ใน การกำจัดไนเตรท ฟอสเฟต สารโลหะหนัก สสารที่เป็นพิษกันอย่างแพร่หลาย

iStock_000018316374XXXLarge_702x468

ที่ผ่านมาจุดประสงค์หลักในการบำบัดน้ำ คือ การลดสารอินทรีย์เท่านั้น แต่ทุกวันนี้การบำบัดมลภาวะต่างๆจากอุตสาหกรรมได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดมลภาวะที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ อย่างยั่งยืนสืบไป

Green-Chemistry1

Biotechnology for waste water treatment 

Biotechnology is used increasingly as the environmentally sound technology (EST) of choice in many applications, particularly pollution clean-up. It also offers enormous promise in tackling many more environmental problems. New applications are expected to include water treatment, treatment of solid wastes (including biodegradable plastics), bio mining, agriculture (creating plants resistant to the most adverse weather conditions).

schlieren-home-640px

Cleaning up pollution, At present, the main use for biotechnology is to clean up or remedy pollution. One of the first applications was wastewater clean-up, followed by air and off-gas cleaning. Biotechnology is already the dominant technology for wastewater treatment: biological treatment can cope with a wide range of effluents more effectively than chemical or physical methods, and is particularly suitable for treating wastewater containing the more common organic pollutants. In fact, it was first used to treat wastewater more than 100 years ago. Since then, both aerobic and anaerobic processes have been developed. Aerobic treatment has become the established technology for low and medium-strength wastes, and also for toxic and recalcitrant molecules. Anaerobic processes are more effective for highly organic wastes, such as food processing wastewaters, municipal sludges and animal husbandry slurries. During the past ten years, they have begun increasingly to replace aerobic systems in many applications. Anaerobic wastewater treatment plants are more compact, separate carbon compounds as a combustible gas (methane) and can achieve recovery rates of more than 80 per cent. Biotechnological methods are now widely used to remove nitrate, phosphate, heavy metal ions, chlorinated organic compounds and toxic substances.

thumb

The main aim of water treatment used to be to reduce organic matter generally. Nowadays cleaning up industrial pollutants is becoming critically important and this is leading to the development of biological processes for removing specific pollutants in the future.

uba blog

Special Thank.

The Article Credit : UBA Specialist Environmental Engineer

Photo Credit : http://www.european-coatings.com, http://automation.isa.org, http://www.roche.ch, http://www.etftrends.com, http://technologytimesonline.com, http://www.pikeresearch.com