แนวโน้มการบำบัดน้ำเสียในปี 2013  Wastewater Treatment Trends 2013

wastewater-treatment-532x299

สวัสดีครับ ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในปี 2556 กับบทความแรกแห่งปีของ UBA Blog ของเรานะครับ วันนี้ ผม Dr.UBA ขอนำเสนอ บทความเรื่อง แนวโน้มของการบำบัดน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 นี้นะครับ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ระบบบำบัดน้ำ กับปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นกลับสวนทางกัน นั่นหมายความว่า ขณะที่กำลังการผลิตแจกจ่ายน้ำสะอาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เงินลงทุนในส่วนของระบบและสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำนั้นย่อมสูงขึ้นอย่างชัดเจน มากไปกว่านั้นขณะที่แหล่งน้ำสะอาดหายากมากขึ้นๆแน่นอนว่าค่าน้ำก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดแนวโน้มของการนำน้ำจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่

กฎข้อบังคับและและความต้องการที่จะลดต้นทุนให้มากที่สุดนั้น เป็นแรงผลักดันพื้นฐานของความพยายามของทั่วโลกที่จะนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากต้นทุนของค่าน้ำ (ต้นทุนการผลิต, การควบคุม, การแจกจ่าย และพลังงาน) นั้นอยู่ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจึงพยายามมองหาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าการผลิต ค่าการแจกจ่าย หรือแม้แต่ค่าพลังงานที่ใช้ในการจัดการกับน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นโอกาสสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนดังกล่าวจากเดิมที่ผู้ใช้ในน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตอนนี้พวกเขากำลังหาทางใหม่ๆที่จะทำความสะอาดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งเหล่านั้นและนำกลับมาใช้ เช่น ใช้เป็นน้ำ Make up ใน Cooling Towers เป็นต้น

cdm_viewpoint_water-treatment_

ขณะเดียวกันชุมชนต่างๆก็มีส่วนผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำด้วย การทำ Water Footprint โดยผ่านการใช้น้ำ recycle และ reuse จากทั้งระบบ ultrafiltration และ ระบบ Reverse-Osmosis สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณการใช้น้ำ

สำหรับ supplier ที่ขายระบบบำบัดน้ำ เทคโนโลยีต่างๆกับกฎข้อบังคับต่างๆก็มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน คือ เมื่อกฎข้อบังคับต่างๆเข้มงวดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ก็ก้าวหน้าตามไปด้วยเช่นกัน ผู้ใช้น้ำจากทั้งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก็ล้วนทำงานหนักมากขึ้นที่จะลดปริมาณการใช้สิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้แหล่งน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่มระดับความปลอดภัย ก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆ ผู้จัดหาเทคโนโลยีหรือ supplier เหล่านี้ก็ได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่พร้อมจะทำงานในสภาวะแวดล้อมที่หนักขึ้น ขณะเดียวกับก็ต้องง่ายต่อการควบคุมและดูแล

นอกจากนี้ การบริหารจัดการความรู้ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการบำบัดน้ำเพื่อให้ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆด้วย

012013-curator-011213-watersewer077

Wastewater Treatment Trends 2013

Hello everybody welcome to the world in 2013 !

The first article of the year from UBA Water & Wastewater Management Blog is about the Wastewater Treatment Trends in 2013 so you can see the trends and understand how to treat your wastewater through reading this article, we hope you enjoy and love our article from the first issue of the year 2013

In the year 2013 the demand for water treatment systems has an inverse relationship to the availability and quality of water resources worldwide. So as the global supply of clean water continues to fall, investment in water treatment chemicals and systems figures to show a marked rise. Likewise, as clean water resources grow more and more scarce, the cost of water goes up, this is driving the trend toward industrial water reuse.

01.09.13_Moorefield_WWTP_Slider

Regulatory mandates and the desire to maximize cost savings are the primary drivers of water reclamation efforts worldwide. The cost of water (acquisition, handling, discharge, and energy costs) is on the rise. Most industrial plants are looking to reduce the expense of water treatment overall, whether it’s acquisition costs, discharge fees, or energy costs to handle water. Water reuse offers industry a significant opportunity to cut cost. Where industrial water users may have at one time discharged water, they are now looking at creative ways to clean their water outputs and reuse it as make-up water for cooling towers, for example.

Municipalities have pushed back on industry to help reduce water consumption – water footprint via recycle and reuse with both ultrafiltration and reverse-osmosisfor industry is becoming a larger player.

5684405655_fce03f0405

For suppliers of water treatment systems, technology efforts and regulatory initiatives have a symbiotic relationship. When regulation is increasing, technology is advancing and municipal and industrial users are working harder than ever to reduce their environmental footprint, this will result in a more efficient use of water resources. Water treatment systems will continue to evolve to reach new levels of energy efficiency, lower environmental impact, and increased safety. Technology provider or suppliers will also focus on developing technologies that are more robust to work under tougher operating environments, as well as easier to monitor and control.

In addition, knowledge management will be at the core of water treatment with more accurate, advanced technologies.”

uba blog

Article Reference: http://www.flowcontrolnetwork.com

Picture References: www.daytondailynews.com, www.chesapeakebay.net, www.cdmsmith.com, www.usa.siemens.com