ประมวล บทความที่น่าสนใจ จาก Dr.UBA Blog ตลอดปี 2555 

SS_green_intro

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันเวลาผ่านไปไวมากๆ วันนี้ UBA Wastewater Treatments Blog ของเราก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว วันนี้ ผม Dr.UBA เลยขอใช้โอกาสนี้ ประมวลบทความต่างๆ ที่เราได้นำเสนอ มาตลอด 1 ปี ให้ทุกท่านได้อ่านและเข้าใจในภาพรวมกันนะครับ

3363954288_d27d11e324

จากต้นปีที่ผ่านมา UBA Wastewater Treatments Blog ของเราได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Trend การบำบัดน้ำเสีย และพาทุกท่านมารู้จักกับ บริการบำบัดน้ำเสีย คืออะไร และประกอบด้วยบริการอะไรบ้าง ? จากนั้นเราก็ได้แนะนำเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมน่ารู้ ให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจ พอมาช่วงกลางๆปี เราได้นำเสนอเรื่อง การจัดการน้ำดีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำเสนอการนำบริหารจัดการน้ำสำหรับกระบวนการผลิตที่สำคัญให้ท่านได้อ่านกัน และลำดับต่อมา เราได้นำเสนอเกี่ยวกับ กระบวนการทั่วไปในการผลิตน้ำสะอาด  และ กระบวนการขั้นสูงที่ใช้ในการผลิตน้ำสะอาด พร้อมกันนี้ เรายังได้ให้ความรู้ในเรื่องของ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และได้แนะนำเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ ที่ผู้ประกอบการควรรู้ (Thailand Water Pollution Laws) ให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้อ่าน นอกจากนั้นเรายังมีการนำเสนอ บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นการ บำบัดน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบไอที และ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเมมเบรน และ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรายังมีการนำเสนอถึงโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแนะนำ การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจ พอมาช่วงส่งท้ายปลายปี เรานำเสนอเรื่อง CSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ประกอบการทุกท่านควรให้ความสำคัญ และบทความเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน คือบทความสุดท้ายประจำปีนี้ครับ

MM-Energy-Commodity-Default

จะเห็นได้ว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เราพยายามนำเสนอบทความต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทุกท่าน สุดท้ายนี้ ผม ในนามของ Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆของ Blog ที่ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและทำให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของปัญหาและผลกระทบจากการก่อมลพิษและการไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการปล่อยน้ำเสีย นะครับ แล้วพบกับรูปแบบใหม่ของ UBA Wastewater Treatments Blog 2013 ได้ใหม่ในปีหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

uba blog