การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1

สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ หลังจากบทความที่แล้ว เราได้นำเสนอเกี่ยวกับ ” โทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม “ กันไปแล้ว วันนี้ ผมจะขอพูดถึงเรื่องของ การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ กันนะครับ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน โรงงานอุตสาหกรรม นับว่าสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นในสภาวะปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อ กฎหมาย ชุมชน และต้นทุนการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรม เองด้วย จึงจะต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านน้ำ

ปัญหาน้ำเสีย เป็นสิ่งที่ต้องมีการตระหนักและทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย  จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ น้ำเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตร เป็นต้น ซึ่งน้ำเสียจากแต่ละแหล่งก็จะมีลักษณะของน้ำเสียทีแตกต่างกัน เช่น  ได้แก่  ทางกายภาพ  ทางเคมี และทางชีวภาพ เป็นต้น ในการที่จะ บำบัดน้ำเสีย นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกวิธีหรือลักษณะการบำบัดให้เหมาะสม  เช่น ถ้ามีพื้นที่มาก ก็ควรที่จะเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน หรือว่าถ้าพื้นที่น้อยหรือ  มีจำกัด ก็ควรที่จะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบด้วย เพื่อที่การบำบัดน้ำเสียจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่องบประมาณที่มีด้วย

ดังนั้น หากเรามีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ปัญหาต่างๆ ย่อมไม่เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน ชุมชน และสังคม ซึ่งในตอนที่ 2 ของบทความเรื่อง ” การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  “ ผมจะมานำเสนอมุมมองอีกด้านของการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกันนะครับ

แล้วพบกันใหม่ บทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

บทความจาก : Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร โทร.02-7893232 , http://www.uba.co.th

รูปประกอบจาก :  http://pacewater.comhttp://ese.mines.eduhttp://www.environment.nsw.gov.auhttp://www.sardi.sa.gov.au/