เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม ตอน 2

สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง กับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ครับ วันนี้ เรามาต่อกันกับ ตอนที่ 2 ของบทความเรื่อง เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม กันนะครับ หลังจากที่เราได้นำเสนอ ตอนที่  1 ไปเมื่อ ครั้งที่แล้ว วันนี้ เราจะมาขยายความและทำความเข้าใจเรื่องนี้กันต่อนะครับ

 

น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้เกิด ปัญหามลภาวะทางน้ำ ถึงแม้จะมีกฏหมาย ควบคุมก็ตาม หากการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ มาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ กำหนดไว้ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้ ปัจจุบัน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่ มาใช้เพื่อ ปรับปรุงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบดั้งเดิม ให้ดียิ่งชึ้นไปเรื่อย ๆ เช่น ตัวอย่าง ระบบ ของโรงงานแห่งหนึ่ง น้ำเสียที่บำบัดแล้วเหลือจากการรดน้ำต้นไม้ จะนำน้ำเสียส่วนนี้ มาเข้า ระบบ Recycle     ในระบบ Recycle ประกอบด้วย ระบบกรอง A/C ตามด้วย ระบบกรองแบบ MF จากนั้น น้ำที่ผ่านจะเข้าสู่ ระบบ RO และน้ำที่ผ่าน การบำบัดด้วย RO สามารถใช้ประโยชน์ในการผสมกับน้ำ Filtered และ น้ำ RO ในระบบบำบัดน้ำดี และใช้ในกระบวนการผลิตของทางโรงงานได้

ผลการศึกษาจากการบำบัดน้ำเสีย คือ น้ำทิ้ง และ ตะกอน ได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่  เช่น ตะกอนนำไปเป็น ปุ๋ยและถมที่ ส่วนน้ำทิ้งบางส่วนนำกลับไป รดน้ำต้นไม้ และ ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ในด้านเศรษฐศาสตร์ มีความเป็นไปได้ของการลงทุน ให้ระยะคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น ทำให้มีความ คุ้มค่าในการลงทุนครับ ยังไง หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะทำ ระบบรีไซเคิ้ลน้ำ หรือ นำน้ำที่ผ่านการบำบัด กลับมาใช้ใหม่ก็สามารถ โทรมาปรึกาษากับผู้เชี่ยวชาญของยูบีเอ ได้ที่เบอร์ 02-7893232 นะครับ เรายินดีให้บริการทุกท่านครับ  แล้วพบกับผม Dr.UBA และบทความน่ารู้เรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียได้ใหม่ โอกาสหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

บทความจาก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ยูบีเอ

รูปประกอบจาก http://www.chinaslaughter.comhttp://ssmgroup.comhttp://buildaroo.comhttp://www.thrashereng.com