เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม ตอน 1

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียกันอีกครั้งนะครับ วันนี้ เราจะมาพูดถึงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต กันนะครับ

น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและยังเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตใน ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ทราบกันว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของโลก  แต่มีปริมาณน้ำจืดเพียงร้อยละ 0.003 เท่านั้น ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง การขยายการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมากขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ เพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำทรัพยากรอื่นมาใช้ทดแทนได้

เมื่อน้ำขาดแคลนถึงขั้นวิกฤต ทุกชีวิต และ ทุกอุตสาหกรรมต่างได้รับความเดือดร้อน คำถามที่ตามมา แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร? การแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ เป็นหน้าที่ของประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการหลักที่รับผิดชอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้นำเอามาตรการต่างๆ เข้ามาใช้ควบคุมและรณรงค์มากมาย เช่น มาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาน้ำเสีย จนในที่สุดมีการชักชวนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง (Recycle) ด้วยการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ (Water Reclamation) ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ใหม่หรือก่อนปล่อยคืนสู่ สภาพแวดล้อม และการใช้น้ำหลายๆ ครั้ง (Water Reuse)  ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้มากที่สุด และ เป็นการลดปริมาณการปล่อยน้ำที่ใช้แล้วออกสู่ธรรมชาติได้อีกทาง

ยังไง อย่าลืมติดตามกันต่อกับตอนที่ 2 ของการเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมกันในบทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

บทความดีๆ จาก Dr.UBA, http://www.uba.co.th/index_th.php

รูปประกอบจาก : http://watersavingadvice.nethttp://www.aceg.com.auhttp://eldoradoea.comhttp://www.flickr.com