บำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบไอที ตอนที่ 2

สวัสดีครับ ทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบบำบัดน้ำเสีย กันอีกครั้งนะครับ หลังจากบทความที่แล้ว ผมได้นำเสนอเรื่อง การบำบัดน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบไอที ตอนที่ 1 ที่พูดถึง ภาพรวมของการนำระบบไอที ไปใช้ ในการ บำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยี ที่เรา เรียกว่า OMSoft ไปแล้ว วันนี้ผมจะมาต่อ เรื่องประโยชน์ที่เราได้รับ จากการนำ ระบบไอที มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และสรุปภาพรวมในวงกว้างของ การบำบัดน้ำเสีย ยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ครับ

ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เราสารถใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย จากการพัฒนาด้านระบบสารสนทศ ครับ การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ก็เช่นกัน เราสามารถ นำระบบไอที มาใช้ ในการบริหารจัดการข้อมูล ของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การลดต้นทุนในการดำเนินงาน, การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก Human Errors, การลดเวลาในการออกใบสั่งงาน, การลดเวลาในการจัดทำรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย, การเรียกดูข้อมูลแบบ เรียลไทม์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา, การลดภาระของวิศวกรในการจัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ ทำให้วิศวกร มีเวลามากขึ้นในการทำงานอย่างอื่น เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนำระบบไอที เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย สำหรับโรงงานหรือสถานประกอบการของท่าน

โลกในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการต้นทุน คือ สิ่งที่สำคัญและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น หากเรานำระบบไอที เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย แล้ว ย่อมส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารจัดการลดลงอย่างมาก แถมยังเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบและไม่ก่อให้เกิด ปัญหาค่าน้ำไม่ผ่าน อีกด้วย ดังนั้น หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะนำ เทคโนโลยี OMSoft ไปใช้กับ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของท่าน ก็สามารถ โทรมาสอบถามและขอรับบริการได้ที่ UBA Hotline : 02-7893232 หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.omsofts.com ครับ  แล้วพบกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย ได้ใหม่ โอกาสหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

รูปประกอบบทความจาก http://www.google.com