การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 

 

สวัสดีครับ กลับมาพบกับ Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย กันอีกครั้งนะครับ วันนี้ เราจะมาพูดถึง การใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ กันนะครับ ว่ามีหลักการและวิธีการใช้น้ำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบัน การรีไซเคิลน้ำ เป็นสิ่งหลายๆคนกำลังหันมาให้ความสนใจอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง กลุ่มบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ห้างสรรพสินค้าก็ตาม ในหลายๆที่ได้มีการนำ หลักการบริหารจัดการน้ำ มาใช้ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมากที่สุด การรีไซเคิลน้ำ เป็นหนึ่งในวิธี การบริหารจัดการน้ำ ที่ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำประปาอีกด้วย

เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการรีไซเคิลน้ำ จะใช้เทคโนโลยีที่เหมือนกับการผลิตน้ำดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนก่อนๆ เพราะการรีไซเคิลน้ำก็นับเป็นการผลิตน้ำสะอาดอย่างหนึ่งเพียงแต่น้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำนั้นเป็น น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงแม้ว่าน้ำทิ้งจะไม่สะอาดเท่าแหล่งน้ำดิบทั่วไป แต่สามารถนำมาผลิตน้ำให้เป็นน้ำสะอาดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกันทั้งนี้การเลือกใช้เทคโนโลยียังคงขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้และคุณภาพน้ำออกที่เราต้องการด้วยจะได้ความสะอาดมากน้อยแค่ไหน จะนำไปใช้ที่ใดยกตัวอย่าง หากนำน้ำทิ้งมารดน้ำต้นไม้โดยตรง ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการผลิตน้ำ สามารถนำไปใช้เลย หรือผ่านเพียงแค่ถังกรองทรายก็เพียงพอแล้ว

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการทำน้ำรีไซเคิลนั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ Microfiltration Ultrafiltrationและ Reverse Osmosis  หากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคอีกหนึ่งขั้นตอนก็สามารถนำมาใช้เป็นน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ทั้งนี้ควรจะต้องมีการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเดินระบบที่ถูกต้อง มีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม และหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่เสมอ เพื่อมิให้น้ำมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่ออกแบบไว้

โดยปกติจะไม่ค่อยมีใครนำน้ำรีไซเคิลมาอุปโภคบริโภคกันโดยตรงเนื่องจากคนเรายังมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจการนำน้ำรีไซเคิลมาใช้จึงนิยมใช้ในส่วนที่ไม่สัมผัสกับคนโดยตรง เช่น ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หรือใช้สำหรับชักโครกในห้องน้ำ แต่แท้จริงแล้วในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ ทำให้น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตขั้นสูงและควบคุมอย่างถูกวิธี สามารถทำให้น้ำทิ้งที่นำมารีไซเคิลมีความสะอาดมากกว่าน้ำประปาก็เป็นไปได้ ในตอนต่อไปจะยกตัวอย่างของโครงการที่มีการนำน้ำรีไซเคิลมาใช้ และการพิจารณาการลงทุนในระบบรีไซเคิลน้ำ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

รูปประกอบจาก – http://www.vcharkarn.com/uploads/135/136124.jpg, http://www.pepsithai.com/food2008/engine/images/scoop/img17.jpg, http://img.kapook.com/image/variety2/water_400.jpg, http://www.forfur.com/userfile/ffeditor/blog_id_404/large/6.jpg, http://home.yellowpages.co.th/wp-content/uploads/2010/11/around-the-home-02.jpghttp://www.e-busitrade.com/picture/64434.jpg

 

 

Advertisements