ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรสิ่งบนโลกใบนี้ และเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกว่าทรัพยากรน้ำที่ให้สำหรับการอุปโภคบริโภคนั้นมีอยู่อย่างจำกัด กระบวนการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนั้นต้องใช้น้ำมหาศาล และมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง อีกทั้งในปัจจุบันความต้องการน้ำอุปโภคบริโภคนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความเจริญเติบโตทางศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกทำให้ทุกวันนี้ทุกคนเริ่มให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการบริหารจัดการน้ำที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำให้การใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพและยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการใช้น้ำได้อีกด้วย

สำหรับในภาคอุตสาหกรรมถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มีการใช้น้ำในการอุปโภคมากเป็นอันดับต้นๆ โดยโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไปมักต้องใช้ในเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตและมักคิดว่าไม่สามารถลดต้นทุนการใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้ แต่สิ่งที่เราต้องหันกลับมาวิเคราะห์กันใหม่คือ จริงๆ แล้วมีหลายโรงงานที่สามารถบริหารจัดการการใช้น้ำจนสามารถช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมหาศาล เพียงแค่คิดต่างเท่านั้น อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการน้ำที่ดีจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ มีประสบการณ์ รู้จักคุณลักษณะของน้ำที่ใช้ในระบบ นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่มีความเหมะสมอีกด้วย

สำหรับการบริหารจัดการน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทำได้ตั้งแต่กระบวนการใช้น้ำไปจนถึงกระบวนการที่ปล่อยน้ำเสียออกมา โดยเราจะต้องวิเคราะห์หากระบวนการผลิตส่วนที่ต้องใช้น้ำและคุณภาพน้ำที่ต้องการในแต่ละกระบวนการเป็นอย่างไร สำหรับแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เราจะต้องสามารถวิเคราะห์ให้ได้ว่าสามารถลดการใช้น้ำในส่วนใดหรือนำน้ำมาทดแทนในส่วนใดได้บ้าง นอกจากนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าว่าคุณภาพของน้ำที่ผ่านระบบการบำบัดน้ำเสียแล้วผ่านมาตรฐานที่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อีกหรือไม่ หากสามารถทำได้จะสามารถช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งนั้นลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสำหรับการผลิตน้ำสะอาดมากมายตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (Ground water) หรือน้ำประปาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจนไปถึงการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Deionization) สำหรับน้ำใช้ในหม้อน้ำ (Boiler), น้ำอ่อน สำหรับเข้าหอผึ่งเย็น (Cooling Tower), น้ำรีไซเคิล (Reuse and Recycle water) ซึ่งวิธีต่างๆก็จะมีเทคโนโลยีและต้นทุนในการผลิตที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม Dr. UBA จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันต่อใน “การจัดการน้ำดีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตอนที่ 2”  สามารถติดตามต่อได้เร็วๆ นี้นะครับ สำหรับวันนี้ “สวัสดีครับ”

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Dr. UBA

ขอขอบคุณรูปภาพจาก:

http://tragerwaterreport.files.wordpress.com/2010/08/water-treatment-acwa-photo.jpg

http://www.glam.com/wp-content/uploads/2008/07/thumb24547-water1.jpg

http://images.clipartof.com/small/1095813-Clipart-3d-Earth-With-Recycle-Water-Arrows-Royalty-Free-CGI-Illustration.jpg

http://ww1.prweb.com/prfiles/2011/12/30/9070528/R_MG_3695-D300%203×2.jpg

http://www.circleofblue.org/waternews/wp-content/uploads/2011/03/AJ-powerplantpan_1000x892.jpg