สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับ Dr.UBA อีกครั้ง หลังจากที่เราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินและน้ำบาดาลกันไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูการผลิตน้ำใช้จากน้ำรีไซเคิล ซึ่งเป็นนำน้ำเสียที่ใช้แล้วมาบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ของประเทศสิงคโปร์กันค่ะ

บทความนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวจากประเทศสิงคโปร์ ต้องขอขอบคุณ การประปานครหลวงเป็นอย่างสูง ที่มีข้อมูล หากท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ

www.mwa.co.th/download/prd01/article/rds/NEWater.pdf  และ

http://www.pub.gov.sg

NEWater เป็นโรงงานนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ที่ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1998 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าสาธารณูปโภคแห่งสิงคโปร์ และกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ NEWater เป็นแหล่งผลิตน้ำสำหรับการอุปโภคในประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จนได้น้ำที่มีคุณภาพสูง

NEWater เป็น 1 ใน 4 แหล่งน้ำหลักของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่ น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน (Local catchments), น้ำที่ซื้อจากมาเลเซีย (Imported water), น้ำจากการกำจัดเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalinated water)

และน้ำจากระบบผลิต NEWater

เป้าหมายในการใช้แหล่งน้ำจาก NEWater นั้น ได้เพิ่มจาก 30 % ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในปี ค.ศ.2010 เป็น 50 % ในปี ค.ศ. 2060 นั่นหมายถึงในอนาคตไม่ไกลนี้ NEWater จะถูกกำหนดให้เป็นแหล่งน้ำหลักของประเทศ ดังนั้นกำลังการผลิตของ NEWater จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกัน เมื่อถึงปี ค.ศ. 2060 จะมีโรงงานผลิตน้ำ NEWater ทั้งสิ้น 5 แห่ง

น้ำที่เข้าระบบผลิต NEWater นั้น เป็นน้ำทิ้งจากบ้านเรือน (Domestic wastewater) ที่ผ่านการบำบัดในเบื้องต้น ด้วยการตกตะกอน การบำบัดทางชีวภาพ จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของสิงคโปร์ สามารถปล่อยสู่ลำรางสาธารณะได้จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพจนได้น้ำ NEWater ที่มีคุณภาพสูง สะอาด และปราศจากสิ่งปนเปื้อนใด

กระบวนการผลิตในโรงงาน NEWater เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีเมมเบรน 2 ชนิด ทั้ง Microfiltration และ Reverse osmosis ร่วมกับการใช้รังสี Ultraviolet (UV)โดยเมมเบรนระดับ Microfiltration ที่มีรูพรุนประมาณ 0.1-1.0 ไมครอน จะทำหน้าที่กำจัดอนุภาคของแข็งแขวนลอยรวมถึงแบคทีเรียบางส่วน ในขณะที่เมมเบรนระดับ Reverse osmosis ที่มีรูพรุนขนาดเล็กต่ำกว่า 0.001 ไมครอน จะทำหน้าที่กำจัดแบคทีเรีย ไวรัส ตลอดจนสารเคมีปนเปื้ อนต่าง ๆ จนหมดไป การใช้รังสีUV ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นเพียงการสร้างความมั่นใจย้ำในคุณภาพน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคใด ๆ จากนั้นจึงมีการเติมสารเคมีเพื่อปรับ pH ของน้ำให้เหมาะสมต่อการส่งจ่ายผ่านระบบเส้นท่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

โดยเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผลิตจาก NEWater กับเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก และคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ ทั้ง น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ และน้ำประปา ในด้าน สี ความขุ่น ปริมาณสารอินทรีย์ตลอดจนปริมาณแบคทีเรีย พบว่าน้ำ NEWater มีคุณภาพดีที่สุด

น้ำคุณภาพสูงจากระบบผลิต NEWater จะจ่ายเข้าระบบเส้นท่อที่แยกเฉพาะเจาะจงไม่ปนกับน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำอื่น ๆ เพื่อส่งให้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำคุณภาพดีพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, ฟอกย้อม ,อิเลคทรอนิคส์ , semi conductor, electroplating หรือนำไปใช้ในระบบ Boiler และ Cooling system ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตลอดจนตึกสูงและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำ NEWater ด้วยมาตรการทางภาษีที่ยกเว้นการคิดราคา WCT (Water Conservation Tax) ที่สูงถึง 30% รวมไปกับค่าน้ำ เนื่องจากการใช้น้ำ NEWater ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้น้ำจากโรงงาน NEWater ยังถูกผลิตในรูปแบบของน้ำบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดจนงานกีฬาและงานพิธีระดับชาติ เพื่อสร้างการยอมรับจากสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนให้ภาคภูมิใจในผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของชาติอย่างยั่งยืน

น้ำจากระบบผลิต NEWater ที่เหลือภายหลังจากการจ่ายให้กับภาคอุตสาหกรรมและการทำน้ำบรรจุขวดแล้วจะถูกส่งกลับลงแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาตามวิธีการผลิตในขั้นตอนปกติต่อไป

การผลิตน้ำ NEWater จึงเป็นการนำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากภาวะความจำเป็นในการจัดการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำในภาวะที่ไม่มีทางให้เลือก โดยมุ่งเน้นในการใช้งานเพื่อการอุปโภค และส่งเสริมการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม แม้น้ำที่ได้จะมีคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งสะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน แต่น้ำ NEWater ไม่ได้ถูกผลิตเพื่อนำมาใช้ในการบริโภคโดยตรง

เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะ ซึ่งทรัพยากรน้ำจืดจึงมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการรีไซเคิลน้ำจึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับสิงคโปร์  ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นเริ่มมีการรณรงค์ในเรื่อง Zero Discharge กันมากขึ้น ดังนั้นการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลก็เริ่มมีมากขึ้น หากท่านใดสนใจสามารถศึกษาตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำได้จากเว็บไซต์ http://www.prapathai.com/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

www.mwa.co.th/download/prd01/article/rds/NEWater.pdf

http://www.pub.gov.sg

http://www.prapathai.com/

Advertisements