UBA ผู้นำด้านการให้บริการ บริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟู ผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย ด้วยบริการที่ปรึกษา ด้านการตรวจเช็คประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียหลังน้ำลด และการเริ่มเดินระบบใหม่ ผู้สนใจ สามารถโทรมาลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาได้ที่ เบอร์ 081 -4986816

Advertisements