สวัสดีทุกๆ ท่านค่ะ กลับมาพบกับ Dr.UBA กันอีกครั้งนะคะ หลังจากที่ได้นำเสนอ บทความ ด้าน เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มาหลายบทความแล้ว วันนี้ Dr.UBA จะขอนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร กันนะคะ

กระทรวงพลังงานร่วมกับปตท.ทุ่ม 110ลบ. เดินหน้าผลิตก๊าซชีวภาพภาคขนส่งจากมูลสุกร-หญ้าเลี้ยงช้าง เลือกเชียงใหม่นำร่อง พร้อมเปลี่ยนสถานีซีเอ็นจีเป็นแอลซีเอ็นจี ผลิตเอ็นจีวีลดค่าขนส่งก๊าซ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างรายได้กับประชาชน นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ .กระทรวงพลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย ที่บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ 2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายสุเทพ กล่าวว่า โครงการการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคมเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานกับผู้ประกอบฟาร์มเลี้ยงสุกรในการร่วมดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท และ ปตท. ให้การสนับสนุน 100 ล้านบาท

โครงการนำร่องนี้มีขึ้นบนพื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่ของบริษัทมงคลแอนด์ซันฟาร์ม ที่เลี้ยงสุกรจำนวนกว่า 4 หมื่นตัว ใน อ.แม่แตง มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากท่อส่งก๊าซเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งก๊าซชีวภาพและการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการจัดระบบการลดปัญหามลพิษทางอากาศของฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตก๊าซ ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้จริงประมาณเดือนมีนาคม ปี 2555

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังมีโครงการปรับปรุงสถานี CNG ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยจะพัฒนาให้เป็นสถานี LCNG ที่จะสามารถผลิตก๊าซ NGV จำหน่ายแก่ประชาชนซึ่งจะสามารถลดค่าขนส่งก๊าซในจังหวัดที่ท่อก๊าซไม่ถึง โดยทั้งสองโครงการนี้จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพออกสู่ตลาดเพื่อการคมนาคมขนส่งวันละ 12 ตัน จากปริมาณความต้องการของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ วันละ 24 ตัน

หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในการทำ ระบบไบโอแก๊ส หรือ การนำระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการของท่าน ก็สามารถติดต่อขอรับบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ของ    The X’cellence Biogas Consulting Service by UBA โทร. 02-7893232 ต่อ 112 หรือที่ www.uba.co.th ครับ แล้วพบกับ Dr.UBA กับบทความที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อมได้ใหม่ ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ

” UBA นวัตกรรมสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “

ขอบคุณที่มาจาก: http://www.komchadluek.net/detail/20110911/108854/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3.html#

ขอบคุณรูปภาพจาก:

http://www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2011/09/11/67chjafa99cikffi9kkfb.JPG

http://news.nipa.co.th/image/manager/img500/10211_553000002202801.JPEG

http://www.bangkokbiznews.com/2008/11/18/thumb/312614_1thumb3.jpg

http://home.yellowpages.co.th/wp-content/uploads/2011/01/Home-48.jpg