สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง กับ Dr.UBA นะคะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ วาสสันฤดู หรือ ฤดูฝนกันแล้ว ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆ ทำให้หลายๆจังหวัดของประเทศ เกิด ปัญหาอุทกภัย เกิด น้ำท่วม ขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และสร้างความเสียหายทั้งบ้านเรือน ถนนหนทาง และพืชสวนไร่นา อย่างไรก็ตาม Dr.UBA ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัย ทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ

จะเห็นได้ว่า ปัญหาอุทกภัย หรือ ปัญหาน้ำท่วม นั้นเกิดขึ้นทุกปี บางพื้นที่เป็นพื้นที่เกิด ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งถ้ามองจากผลของปัญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นว่า ประเทศไทยของเรายังขาด การบริหารจัดการน้ำ ที่ดี ในหน้าแล้ง ก็แล้งน้ำ ในหน้าฝน ก็น้ำท่วมสูง ซึ่งถ้าหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีการรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้น ดังนั้น Dr.UBA จึงอยากฝากหลายๆหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ช่วยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่า อนาคต จะมีน้ำให้ใช้ อีกนานเท่าใด ที่จริงเราลองมองไปประเทศใกล้ๆบ้านเราอย่างสิงค์โปร เกาะเล็กที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก เกาะแห่งนี้เคยมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ เพราะไม่มีแหล่งน้ำจืดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค แต่ด้วยการวางแผนการจัดการที่ดี การให้ความสำคัญกับน้ำ การใช้อย่างรู้คุณค่า ทำให้วันนี้ เกาะเล็กๆแห่งนี้ สามารถพัฒนาความเจริญสอดคล้องกับการมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าประเทศไทยของเรา เอาแบบอย่างในการให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำได้แบบสิงค์โปร นั้น จะส่งผลให้ แต่ละปีเราจะมีน้ำสำรองไว้ใช้ พอเพียงในหน้าแล้ง และจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหน้าฝนอีกด้วย

สุดท้ายนี้ Dr.UBA หวังว่า ทุกๆคน จะเห็นคุณค่าของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของประเทศสืบไป แล้วพบกันใหม่ บทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ

” UBA นวัตกรรมสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “

ขอขอบคุณ

บทความจาก

Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย โทร. 02-7893232

รูปประกอบจาก

http://www.fishesfishing.com/talk/index.php?action=dlattach;topic=1176.0;attach=10728;image

http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/47275.jpg

http://4.bp.blogspot.com

http://g3.buildboard.com/images/attachpic/g3/B211/B211F2807T0_137049315fd262f2f28ac7c6734096a7.jpg

http://www.48by24.com/wp-content/uploads/2010/05/4marina_bay.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3555/3472385635_020c6ae39b.jpg

http://www.afriqueavenir.org/en/wp-content/uploads/water.jpg

Advertisements