สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้ง กับ Dr.UBA นะคะ หลังจากที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ น้ำเสีย CDM Biogas กันไปแล้ว วันนี้ Dr.UBA มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำประปาที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัว มานำเสนอค่ะ

หลายๆคนอาจสงสัยว่า กว่าที่เราจะมีน้ำประปามาใช้กันนั้น  มีขั้นตอนหรือกรรมวิธีในการผลิตน้ำประปาอย่างไร เรามาดูกันค่ะ

เนื่องจากน้ำธรรมชาติมักมีสารต่างๆ เจือปนอยู่จึงทำให้น้ำสกปรกไม่เหมาะที่จะนำมาดื่มหรือใช้ได้ แต่เราสามารถกำจัดสารเจือปนดังกล่าวได้ โดยวิธีการทำให้น้ำตกตะกอน การกรองและอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงนำหลักการนี้มาใช้ในกระบวนการทำน้ำธรรมชาติให้สะอาดเพื่อเป็นน้ำใช้สำหรับประชาชนซึ่งเราเรียกว่า“น้ำประปา

ในกระบวนการทำน้ำประปา ก่อนอื่นต้องหาแหล่งน้ำซึ่งอาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำหรือแม่น้ำบริเวณที่มีน้ำค่อนข้างสะอาด แล้วลำเลียงส่งผ่านท่อส่งน้ำหรือคลองส่งน้ำ ขณะที่น้ำไหลผ่านตามคลองส่งน้ำ แสงแดดและออกซิเจนจะทำลายเชื้อโรคบางชนิด ขณะเดียวกันสารเจือปนบางส่วนก็จะตกตะกอนไปบ้าง เมื่อลำเลียงน้ำไปถึงโรงผลิตน้ำประปา จะผ่านกระบวนการเป็นขั้นๆ ดังนี้

เริ่มจากสูบน้ำจากแหล่งน้ำจืด น้ำดิบจะถูกผ่านคลองไปยังโรงสูบน้ำดิบ… 1)แล้วสูบน้ำดิบเข้าสู่ถังตกตะกอน… 2)ขั้นนี้จะเติมปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดในน้ำ และใส่สารส้มเพื่อช่วยให้ตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น น้ำที่ผ่านการกวนสารส้มจะเริ่มมีความใสมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องผ่านการกรองอีกครั้งหนึ่ง ที่ถังกรอง…3)เพื่อให้น้ำใสมากขึ้น น้ำที่ผ่านมายังถังกรองนี้จะถูกกรองด้วยถ่านหิน แอนทราไซต์ และทราย เพื่อช่วยกรองและดูดสีหรือกลิ่นที่อาจเจือปนมากับน้ำ จากนั้นจึงใสคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค… 4)แล้วจึงส่งน้ำไปยังถังน้ำใส… 5)และส่งผ่านอุโมงค์ส่งน้ำ… 6)ไปยังโรงสูบจ่ายน้ำ… 7)เพื่อส่งน้ำประปาไปบริการประชาชนจนถึงบ้านเรือนต่อไป บางแห่งอาจไม่มีอุโมงค์ส่งน้ำ แต่จะมีถังส่งเก็บน้ำไว้ก่อนที่จะส่งไปบริการ

การประปาบางแห่งอาจมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งบาดาล เช่น ในหมู่บ้านหรือชุมชนเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ใสสะอาด เนื่องจากผ่านการกรองจากชั้นดิน และหินหลายชั้นโดยธรรมชาติ การทำน้ำประปาดังกล่าว เมื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาแล้ว อาจไม่ต้องผ่านกระบวนการทำให้ใสอีกก็ได้ และถ้าการตรวจวิเคราะห์พบว่า น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมานั้นมีความสะอาดพอก็ไม่จำเป็นต้องเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีก คงมีแต่การสูบขึ้นถังเพื่อให้น้ำมีแรงดันมากพอที่จะส่งไปบริการผู้ใช้ได้ไกล ๆ

กระบวนการผลิตน้ำและสูบจ่ายโดยการประปานครหลวง มีพื้นที่แจกจ่ายน้ำประปาสำหรับในเขตกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่ สำหรับพื้นที่อื่นๆน้ำประปาจะถูกผลิตและสูบจ่ายโดยการประปาส่วนภูมิภาคหรือประปาหมู่บ้าน ดังรูปด้านล่าง จะเห็นได้ว่ามีกระบวนการผลิตหลักๆเหมือนกัน

ประเทศไทยของเรายังนับว่าโชคดีที่ทรัพยากรน้ำจืดยังมีให้ใช้กันอย่างไม่ขาดแคลน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบตะวันออกกลางที่เป็นทะเลทราย หรือจะเป็นเกาะอย่างสิงคโปร์และออสเตรเลีย ซึ่งน้ำจืดถือว่าเป็นสิ่งที่หายากและราคาแพง ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ในประเทศไทย น้ำประปาอาจไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลให้แนวโน้มของราคาน้ำประปาจะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นเราควรจะใช้น้ำประปาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณเนื้อหาและที่มา

http://pwa.co.th/service/treatment.html

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-8000.html

http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/main.php?filename=know_business