สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับ UBA GURU เปิดมุมมองความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไทยกับ DR. UBA ค่ะ

วันนี้ DR.UBA ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง การทำงานของจุลินทรีย์ค่ะ

จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึง ความสำคัญของจุลินทรีย์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญใน การบำบัดน้ำเสีย นะคะ โดยจุลินทรีย์ มีหน้าที่ เปลี่ยนน้ำเสีย ให้กลายเป็นน้ำดี ที่จะสามารถปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ปกติจุลินทรีย์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย มี 2 ประเภท หลักๆ คือ จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศหรือ O2 ในการดำรงชีวิต และจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้อากาศหรือ O2 ในการดำรงชีวิต โดยจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด จะมีความเหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียต่างชนิดกันค่ะ โดยทั่วไปแล้ว น้ำเสีย จากชุมชนที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง จะใช้จุลินทรีย์ ที่ใช้ O2 ในการดำรงชีวิตในการบำบัดค่ะ

เรามาดูการทำงานของงจุลินทรีย์กันคะ อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ ว่าน้ำเสียชุมชนมักจะใช้จุลินทรีย์แบบใช้ O2 ในการบำบัด ดังนั้นในการทำงานของจุลินทรีย์ประเภทนี้ อากาศ หรือ O2 เป็นสิ่งสำคัญ ในการทำงาน ปริมาณอากาศและ O2 ที่เพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญให้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้ นอกจากนี้จุลินทรีย์ก็เหมือนมนุษย์เรานี่หล่ะคะ ที่ต้องการอาหาร เพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งอาหารของจุลินทรีย์ก็คือสิ่งสกปรกในน้ำเสียนั่นเอง

โดยจุลินทรีย์จะค่อยๆกินอาหารซึ่งก็คือน้ำเสีย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาหนึ่ง กว่าน้ำเสียจะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำดีที่สามารถปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง และไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนและสิ่งมีชีวิตค่ะ ทั้งนี้ระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์เหล่านี้ ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณความสกปรก ชนิดของจุลินทรีย์ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆอีกมากมายค่ะ

และทั้งหมดนี้คือ การทำงานของจุลินทรีย์ค่ะ