ขั้นตอนการดำเนินโครงการ CDM

มาทำความรู้จักขั้นตอนการดำเนินโครงการ CDM กันนะครับ

สวัสดีครับทุกๆท่าน หลังจากหยุดยาวช่วงวันพ่อมาหลายวัน วันนี้กลับมาเริ่มต้นทำงานกันอีกครั้งนะครับ ซึ่งเช่นเคยในวันนี้ ผม Dr.UBA มีบทความใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มานำเสนอเช่นเคย หลังจากผมได้นำเสนอบทความเรื่อง CDMคืออะไร ไปแล้วนั้น วันนี้หากท่านผู้อ่านเริ่มมีความสนใจและอยากรู้ว่า ขั้นตอนในการดำเนินโครงการCDM ประกอบด้วยอะไรกันบ้าง วันนี้ ผมจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กันครับ ไปติดตามกันเลยนะครับ

การดำเนินโครงการ CDM ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

 • การออกแบบโครงการ (Design)
 • การยืนยันและการขึ้นทะเบียน (Validation/Registration)
 • การติดตามตรวจสอบ (Monitoring)
 • การตรวจสอบและให้การรับรอง (Verification//Certification)
 • การออกใบรับรอง (Issuance

การออกแบบโครงการ

องค์ประกอบหลักในขั้นตอนการออกแบบ

 • รายละเอียดโครงการ
 • การกำหนดข้อมูลฐาน (Baseline)
 • วิธี/แผนการกำกับดูแล (Monitoring method/plan)
 • ผลประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ผลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

การยื่นขอการรับรองโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการต้องยื่นขอการรับรอง

 • ความถูกต้องของโครงการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในประเทศ โดยเฉพาะการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศเจ้าบ้าน
 • ความร่วมมือโดยสมัครใจระหว่างประเทศผู้ลงทุนและประเทศเจ้าบ้าน

การยืนยันและการขึ้นทะเบียน

 • เป็นการประเมินโครงการโดยละเอียดตามเอกสารการออกแบบโครงการ (Project Design Document, PDD)
 • DOE ตรวจสอบหลักฐาน ให้การยืนยันและขึ้นทะเบียนโครงการกับ EB • โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณามีสิทธิ์ยื่นขอการรับรองใหม่ได้

การเริ่มจัดหาแหล่งทุน – ดำเนินโครงการ

 • โครงการ CDM แตกต่างจากโครงการลงทุนทั่วไป เพราะมีสินค้าที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง คือ CERs
 • ผู้ดำเนินโครงการจัดหาแหล่งทุนโดยคำนึงถึง ปริมาณและราคาซื้อขาย CERs, ค่าใช้จ่ายในการเสนอและอนุมัติโครงการ และระยะเวลาในการซื้อขาย
 • ปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนจำนวนมากให้การสนับสนุน โครงการ CDM

การติดตามตรวจสอบ

 • ผู้ดำเนินโครงการต้องติดตามปริมาณการปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริง ตามแผนที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริงกับที่ประเมินไว้เบื้องต้น

การตรวจสอบและให้การรับรอง

 • DOE ให้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและผลการดำเนินการของโครงการ CDM เป็นระยะ ๆ
 • DOE เสนอผลต่อ EB เพื่อให้การรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การออกใบรับรอง (CERs)

 • EB ออกใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับผู้ดำเนินโครงการ

ซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ ฟังดู อาจจะดูซับซ้อนและยุ่งยากสำหรับท่านผู้ประกอบการไปซะหน่อย ดังนั้น หากท่านผู้ประกอบการมีความสนใจ อยากลองทำข้อเสนอเพื่อยืนในการขอใบประกาศในการขายคาร์บอนเครดิต นั้น ผมแนะนำว่า ให้ท่านผู้ประกอบการ ลองหา บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำ CDM เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและทำให้ การดำเนินโครงการCDM ให้้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจหรือต้องการใช้ บริการที่ปรึกษาด้านการทำโครงการCDM ที่มีคุณภาพ สามารถติดต่อขอรับบริการหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ UBA CDM Consulting Center โทร.02-7893232 ต่อ 112 ตลอดเวลาทำการ หรือเข้าไปดูรายละเอียดบริการได้ที่ www.uba.co.th ครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ทีมงาน UBA CDM Consulting Center , http://www.efe.or.th/home.php?ds=preview&back=content&mid=w4bCYF0apXOdQfR7&doc=6egxBuM4JVnOS0rhhttp://teenet.tei.or.th/Knowledge/cdm.html#top

รูปประกอบจาก : http://www.abc.net.au/reslib/200801/r216116_841050.jpg, http://www.market-melange.com/wp
-content/uploads/2009/07/MM-Energy-Commodity-Default.jpg,

Advertisements