รูปแบบในการให้บริการที่ปรึกษาไบโอแก๊สในปี ๒๕๕๔

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งในวันแรกของเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะครับ วันนี้เราเลยขอส่งท้ายบทความในหมวดของ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) กับ เรื่อง เทรนด์ของการให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2554 หรือ Biogas Consulting Service in 2011 กันนะครับ จากบทความที่ผ่านๆมา ในเรื่องของ Biogas ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สถานการณ์ แนวโน้ม ของ Biogas ในประเทศไทย และ ปัญหาที่พบได้ทั่วไปในการทำระบบ Biogas ผม Dr.UBA เชื่อว่าทุกๆท่านคงได้ความรู้และประโยชน์จากบทความต่างๆที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยนะครับ มาวันนี้ผมจะมาสรุปถึง ขอบเขตและแนวทางการให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Biogas ในปี 2554 ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ ว่าจะมีแนวโน้มเป็นลักษณะอย่างไรบ้าง

การทำ ระบบ Biogas ในประเทศไทยนั้น ถือว่าขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) นั่นเอง โดยในปี 2552 ที่ผ่านมานั้น ทางสนพ.ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงงานอุตสาหกรรมในการลงทุนก่อสร้างระบบผลิต Biogas เป็นจำนวนเงินมูลค่ากว่า 350 ล้านบาท เลยทีเดียว และในปี 2554 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางสนพ.ก็ได้จัดตั้งงบประมาณสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนทำระบบมากขึ้นถึง 560 ล้านบาท แก่ 64 โรงงาน (http://www.thaibiogas.com/user/Default.aspx)

ทั้งนี้ในการยื่นเรื่องเสนอต่อสนพ.พิจารณานั้น จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา ในเรื่องของวิชาการและเทคนิคต่างๆในการออกแบบและประเมินงบประมาณสำหรับการก่อสร้างระบบผลิต Biogas เพื่อให้การยื่นข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค หรือทางด้านการเงิน อ้างอิงจากข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงที่ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันจะส่งผลถึงผลการพิจารณาและสัดส่วนของเงินสนับสนุนที่จะได้รับจากทางสนพ.

เนื่องจากโครงการสนับสนุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี 2555 (ค.ศ. 2012) แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่สนใจจะลงทุนทำระบบ Biogas แต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอ ดังนั้นที่ปรึกษาในการออกแบบและประเมินราคาที่แม่นยำ ถูกต้องตามหลักทฎษฎี และเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในการยื่นเสนอขอเงินสนับสนุนดังกล่าว

นอกจากการให้บริการที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคเฉพาะด้านทั่วไปแล้ว บริการที่ปรึกษาในปี 2011 นั้นควรจะต้องสามารถให้บริการในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ในลักษณะของ One Stop Service โดยมีจุดประสงค์หลักมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทำงานไม่ซับซ้อนแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินงานโครงการหนึ่งๆ อาทิ การติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกับทางสนพ, สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่กระทั่ง supplier ขายเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ

เพราะทุกวันนี้ “เวลา” เป็นสิ่งที่สำคัญและหาได้ยากมากสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ผม Dr.UBA เชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าการมอบหมายงานให้แก่ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างครบวงจร จะทำให้ท่านไม่ต้องกังวลและมีเวลาไปมุ่งเน้นกับการปฎิบัติงานอื่นๆได้อย่างแน่นอนครับ สุดท้ายนี้

หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจจะใช้บริการที่ปรึกษาด้านไบโอแก๊สแล้วละก็ อย่าลืม โทรมาขอรับบริการและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ The X’cellence Biogas Consulting Service Center by UBA โทร.02-7893232 ต่อ 112 ได้ตลอดเวลาทำการนะครับ หรือจะเข้าไปดูข้อมูลของบริการของเราได้ที่ www.uba.co.th นะครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอแก๊สจาก The X’cellence Biogas Consulting Service Center by UBA

รูปประกอบจาก : http://www.utilityweek.co.uk/news/p5%20Digesters%2069MAIN.jpg, http://www.ajpark.com/staff_images/lrg/nikki_kahn_lrg.jpg, http://www.ultimatesportsachievement.com/images/consult_header.jpg

 

Advertisements