ปัญหาที่พบบ่อยในการทำไบโอแก๊ส

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะเข้าเดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว ช่วงนี้ หลายคนคงเตรียมวางแผนการเดินทางฉลองปีใหม่กันบ้างแล้วละ ยังไงก็อย่าลืมเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนไปพักผ่อนในช่วงปีใหม่กันนะครับ วันนี้ผม Dr.UBA มีบทความเรื่อง ปัญหาที่พบบ่อย ในการทำ ระบบ Biogas มาเสนอ ซึ่งคิดว่า หลายๆโรงงานหรือหลายๆฟาร์ม กำลังเจอปัญหาในการทำระบบไบโอแก๊สอยู่ เหมือนกัน ยังไงลองอ่านกันดูนะครับ

นอกจากฟาร์มหมูที่มีการนำพลังงานทดแทนจาก Biogas มาใช้แล้วนั้น ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆประเภทก็หันมาเริ่มนำ Biogas มาใช้ทดแทนพลังงานต่างๆในกระบวนการผลิตมากขึ้น บ้างก็คุ้มต่อการลงทุนตามทฤษฎีที่คำนวณไว้ แต่ก็มีอีกมากมายหลายโรงงานที่เกิดปัญหาในการเดินระบบ ส่งผลให้ระยะเวลาในการคืนทุนล่าช้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จาก Biogas นั้นยังมีปัญหาและข้อจำกัดอยู่หลายๆด้าน วันนี้ Dr.UBA จะมาชี้แจงและแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาคร่าวๆครับ

ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆในการนำ Biogas ไปใช้นั้นเกิดขึ้นหลักๆ 2 ประการคือ

1. Biogas ที่ได้มีคุณภาพไม่ดีพอ หรือ มีปริมาณไม่มากพอ

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มักจะเกิดจาก Biogas ที่เกิดขึ้นมีค่า CO2 สูงกว่า 30% ทำให้ปริมาณของก๊าซ CH4 ซึ่งเป็นก๊าซที่ให้พลังงานมีค่าน้อยลง ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจกับระบบ Biogas ก่อน ว่าที่ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลถึงการผลิตและคุณภาพของ Biogas โดยปัจจัยที่มีผลต่อการทำระบบ Biogas คือ

1.1         อุณหภูมิ : สามารถอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่ 4-60 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละชนิด

1.2         ค่า pH : ที่เหมาะสมควรมีค่าอยู่ที่ 6.6-7.5

1.3         ค่า Alkalinity : ที่เหมาะสมควรมีค่าอยู่ที่ 1,000-5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3)

1.4         สารอาหาร : ที่เหมาะสม ควรมีสัดส่วนสารอาหารที่ C:N และ C:P ในอัตรา 25:1 และ 20:1 ตามลำดับ

1.5         สารอินทรีย์และลักษณะของสารอินทรีย์ที่เข้าระบบ : ปัจจัยนี้จะมีผลต่อการเลือกชนิดของระบบที่เหมาะสม

1.6         ชนิดและแบบของระบบที่เลือกใช้

อย่างไรก็ตามหากเราเลือกระบบที่ถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะของน้ำเสีย/ของเสียที่เข้าระบบ และรักษาปัจจัยสำคัญต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการผลิต Biogas ตามที่สรุปมาขั้นต้น โอกาสที่ Biogas ที่ได้จะมีคุณภาพไม่ดี หรือ ปริมาณน้อยนั้นก็จะน้อยลงหรือไม่มีเลย

2. ระบบการทำความสะอาดก๊าซไม่สามารถบำบัดก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Biogas ที่ได้จากระบบนั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที จะต้องมีการบำบัดเพื่อเอาไอน้ำ, ก๊าซ H2S ออกไปให้เหลือน้อยจนถึงระดับที่เครื่องจักรที่จะนำก๊าซไปใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆนั้นสามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถบำบัดได้นั้น จะก่อให้เกิดปัญหาท่ออุดตันเพราะไอน้ำจับรวมตัวกันมาก จนปิดกั้นทางเดินเข้า-ออกของก๊าซ, ท่อลำเลียง/เครื่องจักรกัดกร่อนจากก๊าซ H2S ที่เปลี่ยนเป็นกรด H2SO4 ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆสั้นลง

ดังนั้น เพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับโรงงานหรือฟาร์มของท่าน ผมขอแนะนำให้ท่านผู้ประกอบการใช้ บริการที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เข้ามาดูแล ระบบของท่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจหรือต้องการที่ปรึกษาในการทำไบโอแก๊ส อย่าลืม ติดต่อมาขอรับบริการจาก ที่ปรึกษาด้านไบโอแก๊สแบบครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ได้ที่ The X’cellence Biogas Consulting Service by UBA โทร.02-7893232 ต่อ 112 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uba.co.th นะครับ เพราะเราเชื่อว่าการดูแลที่ดีที่สุด คือการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก: The X’cellence Biogas Consulting Service by UBA โทร.02-7893232 ต่อ 112, http://www.ku.ac.th/e-magazine/september43/bio_gass

รูปประกอบจาก : http://www.thaisanmiguel.com/images/environment.jpg, http://www.thebioenergysite.com/news/contents/Weltec.jpg, http://media.tumblr.com/tumblr_l7rqccatKq1qbdmbt.jpg

Advertisements