สถานการณ์ไบโอแก๊ส Biogas ในประเทศไทย


สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้ง เป็นอย่างไรบ้างครับ เมื่อคืน ไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้าง สนุกมั้ยครับ ยังไงก็อย่าลืมช่วยรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองและใช้กระทงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยนะครับ ทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า หลังจากที่ผมได้นำเสนอบทความด้าน เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas ไปค่อนข้างเยอะแล้ว วันนี้ ผมจะมา อัพเดต สถานการณ์ ไบโอแก๊ส ในประเทศไทย ให้ทุกๆคนได้รับรู้และเข้าใจกันนะครับ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในชนบทของประเทศกำลังพัฒนา การใช้ ก๊าซชีวภาพ จากขยะทางการเกษตรหรือเศษอาหารจากครัวเรือน สามารถเป็นทางเลือกสำหรับพลังงานราคาถูก ไม่ว่าจะเพื่อแสงสว่างหรือการทำอาหาร ในช่วง 30 ปีทีผ่านมา ทั้งรัฐบาลของอินเดียและจีนต่างก็ได้ให้การสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนซึ่งนอกจากจะลดค่ายังชีพแล้ว ยังเป็นการลดภาระของโครงข่ายพลังงานของชาติอีกด้วย ในประเทศพัฒนาแล้ว การนำเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ ยังเป็นการลดการปล่อยมลภาวะรวมถึงก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ยังมีผลผลิตพลอยได้ต่างๆ เช่นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ยิ่งในทุกวันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤติพลังงาน ก๊าซชีวภาพ จึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นการช่วยแก้ทั้งสองปัญหา ปัจจุบันรัฐบาลของหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก็ให้การส่งสริม การผลิตก๊าซชีวภาพ และสนับสนุนผู้ที่ทำ การผลิตก๊าซชีวภาพ ในรูปแบบต่างๆ ประเทศไทยมี การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ในระยะแรกจำกัดอยู่ในระดับครัวเรือนหรือเกษตรกรรายย่อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการสนับสนุนจากองค์การ GTZ (Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) ประเทศเยอรมนี ได้จัดตั้ง ” โครงการก๊าซชีวภาพไทย-เยอรมัน ” ขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ ระบบก๊าซชีวภาพ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนา เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กับ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในประเทศไทยมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2534 ได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการก๊าซชีวภาพ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ต่อเนื่องจากโครงการก๊าซชีวภาพไทย-เยอรมัน รวมทั้งเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถประยุกต์ใช้ในฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และในปลายปี พ.ศ. 2538 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ สพช. (ปัจจุบัน คือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวงพลังงาน) ได้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยบริการก๊าซชีวภาพ ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระยะที่ 1″ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 หน่วยบริการก๊าซชีวภาพได้รับการจัดตั้งเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อหน่วยงานใหม่ เป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้วกระทรวงพลังงานยังมีการผลักดัน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีความประสงค์ในการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และนำก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) ที่มีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ โดยจัดสรรงบประมาณ 180 ล้านบาท ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เป็นเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2555 โดยมี สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ในการสำรวจและประเมินสถานภาพการจัดการขยะของเสียเศษอาหาร และความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มสถานประกอบการโรงงาน การค้าและพาณิชย์ ชุมชน และครัวเรือนอีกด้วย

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจหรือต้องการนำระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส Biogas ไปใช้ในโรงงานหรือฟาร์มของท่านก็สามารถ โทรมาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและขอรับบริการ Biogas One Stop Service จาก The X’Cellence Biogas Consulting Service by UBA ได้ที่เบอร์ 02-7893232 หรือที่ www.uba.co.th นะครับ เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านไบโอแก๊ส พร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ทุกท่าน แบบครบวงจร สุดท้ายนี้ ผม Dr.UBA ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการนำพลังงานสะอาด มาทดแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเรานะครับ แล้วพบกันได้ใหม่ ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก: ทีมผู้เชี่ยวชาญ The X’cellence Biogas Consulting Service by UBA โทร.02-7893232 ,http://www.thaibiogas.com/public/aboutus.aspx, http://teenet.chiangmai.ac.th/btc/btc.php

รูปประกอบจาก: http://i391.photobucket.com/albums/oo357/leonecop/DSC00909.jpg, http://kghousing.knivengroup.com/wp-content/uploads/2010/05/Grass_KonyGreen.jpg, http://greenabstract.com/__oneclick_uploads/2007/12/green-abstract-botanical-03.jpg

Advertisements