ขี้หมู มูลสัตว์ สร้างเงินได้จริงหรือ?

สวัสดีครับทุกๆ ท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้ง หลังจากที่ผมได้นำเสนอ บทความ ด้าน เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มาหลายบทความแล้ว วันนี้ ผมจะ นำเสนอ บทความชวนคิด เรื่องการนำของเสียจากสัตว์ มาแปรสภาพเป็นมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านการทำ ไบโอแก๊ส กันนะครับ เมื่อเอ่ยถึง มูลสัตว์ และของเน่าเสีย  อาจร้อง “ยี้” ไปตามๆกัน แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า ของยี้ๆ แบบนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน แถมช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย ทั้งมูลสัตว์และของเสีย สามารถนำไปแปรสภาพ เป็น “ก๊าซชีวภาพ” หรือ ไบโอแก๊ส (Bio-Gas) ที่ช่วยทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ และสามารถนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเปลี่ยนเป็นก๊าซหุงต้มได้เป็นอย่างดี  ที่สำคัญ คือ สามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันที่มีราคาแพงได้เป็นอย่างดี  ก๊าซชีวภาพ เป็น ก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุ  เช่น  สัตว์ พืช สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมทั้งของเสียจากคน  ในกระบวนการย่อยสลายโดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจน (Anaerobic Process)   จะเกิดก๊าซที่เรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ”

ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) 60-70 % ที่เหลือเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และ ก๊าซไนโตรเจน (N2)  ก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติที่ติดไฟได้ ก๊าซชีวภาพจึงสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้  – ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี นอกจากมูลสัตว์แล้ว   ของเสีย หรือน้ำเสียจากโรงงานแป้งมัน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตเบียร์ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ทั้งสิ้น ก๊าซชีวภาพที่ได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้หลายอย่าง เช่น ตามโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ และให้ความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้น้ำมันร้อน เตาเผา ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่า จาก ขี้หมู มูลสัตว์ก็สามารถสร้างมูลค่าและ ลดต้นทุนในการประกอบกิจการได้ไม่ยาก

หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในการทำ ระบบไบโอแก๊ส หรือ การนำระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการของท่าน ก็สามารถติดต่อขอรับบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ของ The X’cellence Biogas Consulting Service by UBA โทร. 02-7893232 ต่อ 112 หรือที่ www.uba.co.th ครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA กับบทความที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อมได้ใหม่ ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=202279

รูปประกอบจาก : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/guide/img/k7974-18_pig_usda_2.jpg, http://www.all-creatures.org/anex/pig-01.jpg, http://pirun.ku.ac.th/~b4710148/pig-4.jpg,http://www.all-creatures.org/anex/pig-01.jpg

 

 

 

Advertisements