ที่ปรึกษา ไบโอแก๊ส (Biogas) คือใคร ทำไมต้องมี ?

สวัสดีครับทุกๆท่านกลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ ช่วงนี้มีข่าวคราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องน้ำท่วม หรือว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังไงทางทีมงานจะพยายามนำเสนอบทความที่น่าสนใจและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ หลังจากที่ผมได้นำเสนอ บทความในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนในการทำ ไบโอแก๊ส สำหรับผู้ประกอบการไปแล้ว วันนี้ ผมจะนำเสนอต่อ ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาโครงการ ในการจัดทำ ระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส ( Biogas ) ว่าแท้จริงแล้ว ที่ปรึกษาด้านไอโอแก๊สคือใคร และทำไมจึงมีความสำคัญต่อท่านผู้ประกอบการที่สนใจทำ Biogas นะครับ ยังไง ลองอ่านกันดูได้เลยครับ

การออกแบบและก่อสร้างระบบ Biogas ในแต่ละโครงการนั้น มีปัจจัยมากมายหลายประการให้คำนึงถึงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การก่อสร้าง หรือแม้แต่การเริ่มเดินระบบ เพราะทุกขั้นตอน คือ เม็ดเงินลงทุนของผู้ประกอบการ คุณภาพ มาตรฐานและความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง

ที่ปรึกษาทางด้าน Biogas จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยควบคุม ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของ การก่อสร้างระบบ Biogas โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก เพื่อ

  1. ออกแบบ/คำนวณ ระบบ Biogas ประเมินราคาการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
  2. ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  3. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในระบบ ว่ามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่
  4. ควบคุมตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม
  5. ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
  6. ควบคุมปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในระบบ ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป อันอาจจะส่งผลต่อระบบการนำไปใช้เป็นพลังงาน

ที่ปรึกษาด้าน Biogas ที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เชิงลึกทางวิศวกรรมแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีเทคนิคและประสบการณ์ที่จะคอยควบคุมดูแลงานต่างๆให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักมาตรฐานทางวิศวกรรมและข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งหากเปรียบ ที่ปรึกษาด้าน Biogas ก็จะเป็นเหมือนฝ่าย Quality Control ที่คอยช่วยสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร การเดินระบบ จนถึงการนำแก๊สไปใช้เป็น พลังงานทดแทน ในโรงงาน จุดประสงค์ของการมีที่ปรึกษาในการทำ ระบบ Biogas นั้นเพื่อที่จะให้เงินลงทุนของผู้ประกอบการณ์นั้น ถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดและเกิดประสิทธิภาพของ ระบบไบโอแก๊ส มากที่สุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการท่านใด มีความประสงค์จะใช้ บริการที่ปรึกษาด้านการทำระบบไบโอแก๊ส หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่

UBA The X’cellence Biogas Consulting Service Center โทร 02-789-3232 ต่อ 112 ครับ

แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

บทความจาก : UBA The X’cellence Biogas Consulting Service Center

รูปประกอบจาก : http://pac.org/images/pages/consulting_services.jpg, http://www.vibrantconsultinggroup.com/uploads/tx_flheaderslide/vibrant_01.jpg, http://www.internetconsultingandcoaching.com/images/home-front_image/internet_consulting.jpg

Advertisements