อยากทำ ” Biogas ” หาแหล่งเงินทุนอย่างไร วันนี้ เรามีคำตอบ!

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้ง หลังจากที่เรา ได้นำเสนอ บทความเรื่อง ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส คือ อะไร ไปเมื่อครั้งที่แล้ว วันนี้ เราจะนำเสนอ อีกประเด็นสำคัญ ที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง ในการลงทุนทำ ระบบ ไบโอแก๊ส นั่นก็คือ เรื่องของ เงินทุน หรือ แหล่งทุน ในการทำ ระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มาใช้กับสถานประกอบการของเรา ซึ่งหลังจากที่ท่านได้ทำความรู้จักกับ Biogas หรือก๊าซชีวภาพ และทราบถึงความสำคัญของของมันไปกันแล้ว ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านเริ่มอยากนำไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการของตนเองแต่อาจติดในเรื่องของเงินทุนอยู่บ้าง เนื่องจากต้นทุนสำหรับการก่อสร้างระบบผลิต Biogas นั้นค่อนข้างสูง แม้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนไม่มากจนเกินไป จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานประกอบการยังไม่ได้นำระบบผลิต Biogas นี้ไปใช้

อย่างไรก็ตามในการหาแหล่งเงินทุนนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพมานานกว่า 20 ปีแล้ว แม้ในระยะแรกอาจจะจำกัดอยู่ในระดับครัวเรือนหรือเกษตรกรรายย่อย สำหรับในปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเลขานุการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในช่วงปี 2551-2554 และได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แผนฯ ดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการจัดทำ ระบบก๊าซชีวภาพ จาก น้ำเสีย /ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยแผนฯ และโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกินการใช้ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจ อันจะเป็นการสนับสนุนการใช้ พลังงานสะอาด ช่วย ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยแก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

สำหรับเงินสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สำหรับโรงงานอุตสหกรรม ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเงินที่นำส่งตามมาตรา 24(2) ของพรบ. เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ค. 2535 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) โดยกองทุนฯ ได้จัดเก็บจากผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่น และจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และจากผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในราชอาณาจักรเท่านั้น โดยกองทุนฯ ไม่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินใดๆ จากภาพเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ภายใต้กองทุนฯ แต่อย่างใด

โดยตั้งแต่ปี 2551 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการเปิดรับและพิจารณาข้อเสนอที่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนิเข้ามายัง สนพ. ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และมีผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติและลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 36 โครงการ ทำให้สามารถได้ Biogas มาใช้เป็นพลังงานทดแทนจำนวน 223.65 ล้าน ลบ.ม/ปี และในปี 2552 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติอีกจำนวน 54 โครงการ ทำให้สามารถได้ Biogas มาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 211.14 ล้าน ลบ.ม/ปี และสนพ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพต่อเนื่องในปี 2553 และได้จัดทำเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2553 (ปีที่ 3)” เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะลงทุนจัดสร้างระบบผลิต Biogas ยื่นข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุน โดยในรอบแรกตามประกาศปี 2553 นั้นได้สิ้นสุดการยื่นข้อเสนอไปแล้วในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 แต่ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจแต่เพิ่งทราบข้อมูล เนื่องจากทาง สนพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าวนี้ รอบที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจต้องรีบหน่อยนะครับ ถ้าไม่ได้ยื่นข้อเสนอในปีนี้อาจต้องรอถึงปีหน้ากันเลยทีเดียว โดยท่านสามารพดาวน์โหลดเอกสารเชิญชวนฯ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eppo.go.th และ www.thaibiogas.com หรือหากท่าน ต้องการ ที่ปรึกษาในการทำข้อเสนอโครงการ ก็สามารถ ใช้บริการของ UBA The X’cellence Biogas Consulting Service ได้เลยครับ รีบโทรมาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้ที่ เบอร์ 02-7893232 นะครับ เพราะเราเชื่อว่า คุณคือคนสำคัญในการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดภาวะโลกร้อน อย่าลืมนะครับ

นึกถึง ไบโอแก๊ส นึกถึง UBA The X’cellence Biogas Consulingt Service

แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก: ผู้เชี่ยวชาญจาก UBA The X’cellence Biogas Consulting Service : โทร. 02-7893232, http://www.thaibiogas.com

รูปประกอบบทความจาก : http://phuketnews.phuketindex.com/government/foreign-investment-value-reaches-9000-mb-in-phuket-and-nominees-exist-169758.html, http://3.bp.blogspot.com/_5MwaaS2L6UA/SZQArnX2laI/AAAAAAAAI58/2qeX3E4b_B4/s400/sac+with+money.jpg, http://www.ecu.edu/cs-admin/financial_serv/images/Closer_Dollars.jpg

 

Advertisements