ก๊าซ ชีวภาพ ไบ โอ แก๊ส คืออะไร?

Biogas Technology

สวัสดีครับ ทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ หลังจากที่ผม Dr.UBA ได้นำเสนอ บทความเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย มาหลายบทความแล้ว วันนี้ เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากของเสีย นั่นคือ ไบโอแก๊ส หรือ เทคโนโลยี แก๊ส ชีวภาพ กันนะครับ ว่ามันคืออะไร

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ Biogas Technology เรามาทำความเข้าใจเรื่องของ ทฤษฎีการเกิด ก๊าซ ชีวภาพ กันก่อนนะครับ ก๊าซชีวภาพ เกิดจากการนำ ของเสีย เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และของเหลือใช้จากการเกษตร มาทำการหมักในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในสภาวะที่ไร้ ออกซิเจน (Anaerobic digestion)

ขั้นตอนกระบวนการการเกิด ก๊าซชีวภาพ คือ เริ่มแรกแบททีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ จากนั้นก็จะผลิตกรดอินทรีย์ขึ้นมา และกรดอินทรีย์นั้นเองก็จะย่อยสลายอีกครั้งกลายเป็นก๊าซชีวภาพในที่สุด ซึ่งองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซอื่น ๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยคุณภาพของก๊าซชีวภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของก๊าซ มีเทน

เทคโนโลยีในการใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการนำกระบวนการการ บำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีทางชีวภาพ(Biological Wastewater Treatment) เข้ามาช่วย ที่นิยมใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ คือกระบวนการแบบไร้อากาศ (anaerobic digestion) เช่น บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic pond) บ่อหมักไร้อากาศแบบคลุมผิวหน้า (Covered anaerobic pond) ระบบยูเอเอสบี (UASB reactor) ระบบตรึงฟิล์มไร้อากาศ (Anaerobic fixed-film reactor) ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศ (Anaerobic baffled reactor) ซึ่งแต่ละแบบก็จะแยกตามสภาพของสารอินทรย์ต่ำ สารอินทรย์สูง ใช้ตัวกลางและไม่ใช้ตัวกลาง ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

ข้างต้นเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ซึ่ง ณ ขณะนี้ธุรกิจการผลิตก๊าซชีวภาพเริ่มมีบทบาทมากขึ้น อันเนื่องมาจากมีการรณรงค์ในเรื่องของพลังงานทดแทน ทำให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่สามารถนำก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างสูงสุด แต่ในการเลือกระบบที่จะทำการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น ไม่มีระบบใดที่ดีกว่าโดยสมบูรณ์ แต่จะขึ้นอยู่กับชนิดของโรงงานและตำแหน่งที่ตั้งโรงงานนั้น ดั้งนั้น ก่อนจะทำการตัดสินใจเลือกใช้ระบบใดนั้น จะต้องมีการวิเคาระห์ความคุ้มทุนก่อนการตัดสินใจ หากท่านผู้ประกอบการท่านใด มีความประสงค์จะทำ Biogas สามารถ โทรมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ UBA The X’cellence Biogas Consultant ได้ที่เบอร์ 02-7893232 ต่อ 112 ได้เลยนะครับ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ คอยตอบข้อสงสัยและให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยความยินดีครับ สุดท้ายนี้ หากใครมีปัญหาอะไร สามารถเข้าไปเยี่ยมชมโพสต์ไว้ใน Facebook Page ของ UBA ได้ที่ http://www.facebook.com/UBA.Wastewater.Treatment.Service นะครับ แล้วพบกันใหม่ ในบทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : The X’cellence Biogas Consultant Service by UBA

รูปประกอบจาก : http://www.young-germany.de/uploads/pics/Biogas_Fermenter_01.jpg, www.google.com

 

Advertisements