ผลกระทบของการใช้บริการบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีคุณภาพ

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ ช่วงนี้ อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ หลังจากที่ผมได้นำเสนอบทความเรื่อง บริการบำบัดน้ำเสีย ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง รวมถึง ความสำคัญของการ บำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม ไปแล้วนั้น วันนี้ ผม Dr.UBA จะนำเสนอ อีกแง่มุมหนึ่งของปัญหาที่มักเกิดขึ้นใน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของท่าน ซึ่งจะพูดถึงผลเสียของการใช้ บริการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่มีคุณภาพกันนะครับ เราลองมาดูกันซิครับว่า การใช้ บริการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้าง

การบำบัดน้ำเสีย ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม นั้น จำเป็นต้องใช้บุคลากรในการเดินระบบและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ได้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ผู้ประกอบการได้ลงทุนไปนั้น เกิดประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ในทางกลับกัน หาก บุคลากรในการเดินระบบและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นไม่มีความรู้สามารถทางด้านดังกล่าวโดยตรง ก็อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น

1. เปลืองงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบจะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นในหลายๆส่วน อาทิ

  • ค่าไฟฟ้า เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรลดลง ใช้พลังงานมากขึ้น
  • ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร เนื่องจากการบำรุงรักษาที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาอันเหมาะสม ทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วก่อนกำหนด
  • ค่าแรงบุคลากร ได้แก่บุคลากรที่ต้องเข้ามาดำเนินงานแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บุคลากรเหล่านั้นสามารถใช้เวลาดังกล่าว ไปปฏิบัติงานอย่างอื่นเพื่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทได้

2. ทำลายชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

น้ำเสีย ที่ออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะ บำบัด ไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จะส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ กลิ่น สีของน้ำ ฯลฯ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการร้องเรียนจากชุมชน อันจะเป็นการทำลายเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการเอง

นี่เป็นเพียง 2 ตัวอย่างหลักๆที่พบเห็นได้ทั่วไป จากการใช้ บริการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่มีคุณภาพ แต่ปัญหาเหล่านี้ สามารถป้องกันได้ ไม่ยากเลยนะครับ ถ้าท่านผู้อ่านท่านใด มี ปัญญาเรื่องการบำบัดน้ำเสีย สามารถโทรมาปรึกษา กับเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญ ของ Dr.UBA ได้ที่ 02-789-3232 นะครับ แล้วพบกันใหม่ โอกาสหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ทีมผู้เชี่ยวชาญ Dr.UBA

รูปประกอบบทความจาก : http://www.bkgwater.com/clients/bkgwater/upload/images/_zoom/4.0.3_wastewater.jpg, http://www.theengineer.co.uk/Pictures/web/d/y/r/33_water_image.jpg, http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=16186

 

Advertisements