บำบัดน้ำเสีย อย่างไร ให้ลดต้นทุน!

สวัสดีครับ กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้ ผมจะนำเสนอเรื่องของการ บำบัด น้ำเสีย อย่างไร ให้ลดต้นทุน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า หนึ่งในวิธีการอันดับต้นๆที่จะให้ธุรกิจมีผลกำไรมากที่สุด นั่นก็คือ การลดต้นทุน แต่ใน ธุรกิจการบำบัดน้ำเสีย แน่นอนว่า การบำบัด น้ำเสีย คือ ภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และ เป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น วันนี้ Dr.UBA จะมาแนะนำ วิธีการลดต้นทุน ใน การบำบัดน้ำเสีย ให้ทุกๆท่านทราบกันครับ

แนวทางในการลดต้นทุนในการ บำบัดน้ำเสีย นั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละผู้ประกอบการ โดยเราจะนำเสนอในภาพรวม ถึงเทคนิคในการ ลดต้นทุนในการ บำบัดน้ำเสีย ดังนี้

1. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย นั้นคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด การคิดคำนวณการเปิด-ปิดเครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่องสูบน้ำ, เครื่องเติมอากาศ, เครื่องรีดตะกอน ให้ทำงานด้วยระยะเวลาการทำงานที่สั้นที่สุด และยังคงสามารถเดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance and Corrective Maintenance : PM/CM) การบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเสียซ้ำเดิมบ่อยๆ จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำ PM/CM ไม่มากเกินความจำเป็น เนื่องจากการ PM/CM นั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นทุนของการ บำบัดน้ำเสีย การ PM/CM ที่มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ ระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3. การสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มี น้ำเสีย/ของเสีย ที่สามารถ บำบัด แล้วก่อให้เกิด ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ได้ การทำระบบก๊าซชีวภาพนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถแปรเปลี่ยน น้ำเสีย/ของเสีย มาเป็นรายได้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ก๊าซชีวภาพ เป็น พลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานความร้อน ก็ตาม นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับการลดต้นทุนการ บำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ผ่าน “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ” ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างระบบผลิต ก๊าซชีวภาพ กว่า 50% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากท่านใดสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ UBA : The X’cellence Biogas Consulting :  02-789-3232 ได้ครับ

อย่างไรก็ตามแนวทางที่กล่าวว่ามาข้างต้นนั้น เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีหลายแนวทางในการลดต้นทุน การบำบัดน้ำเสีย ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งในปัจจุบัน UBA มีความพร้อม ทั้งในด้านของผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานที่มีคุณภาพ เราจึงพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขทุก ปัญหาด้านน้ำเสีย ที่เกิดขึ้น สุดท้ายนี้ ผม Dr.UBA ขอเป็นกำลังใจ ในความพยายามของท่านผู้ประกอบการทุกๆท่าน ที่หันมาใส่ใจในการบริหารจัดการน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แล้วพบกันใหม่ โอกาส หน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ทีมวิศวกร UBA : 02-7893232

ภาพประกอบจาก : http://www.johnhanlin.com/images/high_yield_safe_investments_-_image5_qfq9.jpg, www.google.com


Advertisements