บริการ บำบัดน้ำเสีย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง?

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้ง หลังจากที่ทุกๆท่านได้อ่านบทความเกี่ยวกับ “น้ำเสีย” มาหลายบทความแล้ว วันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “น้ำเสีย” กันบ้างนะครับ ว่าในปัจจุบัน มี บริการด้านน้ำเสีย อะไรบ้าง

งานบริการที่เกี่ยวข้องกับ “น้ำเสีย” นั้น มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ ปัญหาของผู้ประกอบการแต่ละท่าน โดยจะขอกล่าวโดยสรุปถึงบริการทั่วไปที่เกี่ยวข้องในด้าน “น้ำเสีย” ดังนี้

  1. งานออกแบบก่อสร้างทางวิศวกรรม และ งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย (Engineering, Procurement and Construction Contract : EPC) โดยอาจรวมถึงงานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่การก่อสร้าง การออกแบบทางวิศวกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร การตรวจสอบ/ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. งานเดินระบบ ควบคุมดูแล และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (Integrated Operation and Maintenance) เป็นงานบริการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้รับจ้างทำหน้าที่บริหารจัดการสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสารเคมี รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาๆ โดยมีเป้าหมายให้น้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  3. งานควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation Supervision) เป็นงานบริการช่วยผู้ประกอบการในการดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเดินระบบนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆ
  4. งานทดสอบและเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (Startup & Commissioning) เพราะว่าการเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสียครั้งแรกนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานบริการในการเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสียจึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่ให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่ก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุงใหม่นั้น สามารถใช้งานได้ดี บำบัดน้ำได้ผ่านตามมาตรฐาน
  5. งานบริการให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจและบริหารโครงการ (Consulting Service) เป็นงานบริการในการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการด้านน้ำเสีย เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านน้ำเสียต่างๆ ขอให้ท่านผู้ประกอบการ ใส่ใจในการเลือกผู้ให้บริการ โดยดูจาก ประสบการณ์ทำงาน ผลงานที่เคยได้รับ และคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากกว่า พิจารณาจากราคาของบริการที่ถูก เพราะบ่อยครั้ง ที่เกิดปัญหากับระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากราคาค่าบริการถูก ดังนั้น

หากท่านใด มีความต้องการ ที่จะใช้บริการด้านบำบัดน้ำเสีย อย่าลืม โทรหาผู้เชี่ยวชาญจาก UBA บริษัทผู้ให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี อย่าลืมนะครับ โทรมาหาเราได้ที่ UBA Green Line : 02-7893232 เพื่อขอรับบริการได้แล้ววันนี้ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความ จาก ทีมผู้เชี่ยวชาญของ UBA

ที่มาของรูปประกอบ จาก

http://www.constructionweekonline.com/pictures/gallery/Projects/Treatment-Plant_web_1.jpg, http://www.waterencyclopedia.com/images/wsci_04_img0570.jpg,http://www.crowley-crisp.com/Portals/0/CAROLINATRACE700h.JPG, http://www.westernwater.com/images/projects/WW_20070816_2342_8-17-07%20Ditch%202%20(3).jpg

Advertisements