น้ำเสีย มาจากไหน?

สวัสดีครับ ทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ หลังจาก ที่ผมได้นำเสนอเรื่องของ ความสำคัญของการจัดการปัญหาน้ำเสีย ไปเมื่อครั้งทีแล้ว วันนี้ ผมจะมาขยายความให้ทุกๆท่าน ได้รู้ถึงที่มาของ น้ำเสีย ว่าแท้จริงแล้ว น้ำเสีย มาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร ยังไง ลองติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับ

เราคงรู้กันดีว่าสัดส่วนของปริมาณ น้ำ ทั้งโลก 97% เป็น น้ำ ทะเล และ 3% ที่เหลือเป็น น้ำจืด นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของน้ำจืด ก็เป็นน้ำแข็งที่มนุษย์ใช้ประโยชน์แทบไม่ได้เลย ดังนั้นน้ำจืด ที่มนุษย์ใช้ จึงมีเพียง 1% เท่านั้น ถ้าจัดแบ่งอย่างเหมาะสม ให้พอดีกับมนุษย์ทั้งโลก 6,000 ล้านคน ก็จะเพียงพอ แต่แหล่งน้ำจืดที่มี ในประเทศต่างๆ ไม่กระจายอย่างเท่าเทียมกัน ที่ที่มีน้ำจืดมากกลับแทบไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ แต่ที่ที่มีมนุษย์ อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น กลับไม่มีน้ำจืดใช้เลย ยิ่งไปกว่านั้น น้ำในบางสถานที่ มีการปนเปื้อนของสารพิษมากขึ้น สภาพเหล่านี้กำลังทำให้การบริโภคน้ำของมนุษย์โลก มีปัญหาเพิ่มขึ้นและน้ำเสียเหล่านี้ มาจากที่ไหนกัน

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย โดยทั่วไปแล้วแบ่งแหล่งกำเนิดของน้ำเสียได้ 3 แหล่ง คือ น้ำเสียจากชุมชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียจากการเกษตร จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 แหล่งกำเนิดนั้น เป็นฝีมือของมนุษย์แทบทั้งนั้น น้ำเสียจากชุมชน เป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน โดยมีแหล่งกำเนิดมาจาก อาคารบ้านเรือน ร้านค้าพาณิชย์กรรม ตลาดสด ร้านอาหาร สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ความสกปรกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์สารที่ย่อยสลายได้โดยกระบวนการธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำเสียในส่วนนี้มีมากขึ้นตาม ในการย่อยสลายได้โดยกระบวนการธรรมชาติ จึงใช้เวลานานมากขึ้น ทำให้น้ำปรับสภาพตัวเองไม่ทัน  น้ำเสียจากอุตสาหกรรมเป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำล้างในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม น้ำเสียอุตสาหกรรมบางแห่งอาจปนเปื้อนโลหะหนัก หรือสารประกอบที่ต้องอาศัยกระบวนการบำบัดที่ซับซ้อนกว่าน้ำเสียชุมชน  น้ำเสียจากการเกษตร เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร เช่นน้ำเสียจากการล้างคอกสัตว์เลี้ยง เช่น คอกหมู คอกวัว เล้าไก่ น้ำเสียจากนาข้าว จากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น โดยน้ำเสียจากเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปนเปื้อนสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ย

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย น้ำเสียมาจากที่ไหน ใครเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย สรุปได้ง่ายๆเลยก็คือ มาจากการกระทำของมนุษย์นั้นเอง มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดน้ำเสียและผลกระทบจากการกระทำที่ทำให้เกิดน้ำเสียนั้นจะต้องย้อนกลับมาหามนุษย์เองในเร็ววัน ฉนั้นต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์เช่นกันที่จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ในเรื่องของการใช้น้ำ ต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มนุษย์เรามีน้ำใช้อย่างยาวนานเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้อ่านท่านใด มีความต้องการด้านการแก้ปัญหาน้ำเสีย หรือต้องการคำปรึกษา สามารถ โทรมาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ UBA Greenline: 02-7893232 ต่อ 112 นะครับ แล้วพบกับบทความน่ารู้ เรื่องน้ำเสียได้ใหม่ ในโอกาสหน้านะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความ จาก : www.uba.co.th

ที่มาของรูปประกอบ จาก : http://fc06.deviantart.com/fs9/i/2006/149/0/b/Fizzy_Water_by_shadow_kat_ana.jpg

 

 

Advertisements