น้ำเสีย เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรใส่ใจ


สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA อีกครั้งนะครับ วันนี้ ผมจะนำเสนอ เรื่องใกล้ตัว ที่ทุกท่าน อาจยังไม่รู้ นั่นคือเรื่องของ น้ำเสีย นั้นเอง ยังไง หลังจาก อ่านบทความของผมแล้ว อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ

ในชีวิตประจำวันเราใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตมากมาย โดยน้ำที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นน้ำจืดซึ่งมีเพียง 3% ของน้ำทั้งหมดในโลก หากเราไม่รู้จักใช้น้ำ หรือใช้ไม่เป็นก็จะทำให้เกิดปัญหา การขาดแคลนน้ำในอนาคต น้ำที่เราใช้กันทุกวันๆ ก็จะกลายเป็นน้ำเสีย ที่ทุกคนมองข้าม ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ที่อาจส่งผลกระทบกับเราเองและสิ่งแวล้อมต่างๆ

ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ ถ้ามลพิษทางน้ำถูกถ่ายเทลงแหล่งน้ำ โดยไม่มีการบำบัด จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำมากมาย เช่น ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม ทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำตาย หรือลดจำนวนลง เนื่องจากไม่สามารถดำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ได้ตามธรรมชาติ ผลกระทบต่อการสาธารณสุข ทำให้เกิดโรคระบาดหลายชนิด เช่น อหิวาต์ ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด อันเกิดจากน้ำสกปรกและยังส่งกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ เป็นการบั่นทอนสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง และผู้สัญจร ผลกระทบต่อการอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการใช้น้ำเช่น ใช้ในการหล่อเย็น ในการล้าง เข้ากระบวนการผลิต จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพน้ำมากขึ้น และต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เสียหายเนื่องจากการที่ใช้น้ำไม่ได้คุณภาพอีกด้วย ผลกระทบต่อการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค น้ำที่จะนำมาผลิตน้ำประปานั้น เป็นน้ำจากแม่น้ำลำคลอง ซึ่งปัจจุบันแม่น้ำลำคลองมีสภาพที่เสื่อมโทรมลง ในการผลิตน้ำประปา จึงต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้น เพื่อที่จะให้น้ำที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลกระทบต่อการคมนาคม ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอก เนื่องจากมีตะกอนหรือขยะมูลฝอยที่ทับถมกันมาก ทำให้แหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขิน การคมนาคมเป็นไปอย่างลำบาก ผลกระทบต่อทัศนียภาพ ทำลายแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและทำลายภาพพจน์ต่างๆของนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นและสุดท้ายผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม น้ำเสียและน้ำทิ้งต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาดสด ภัตตาคาร และอื่นๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียน้ำทิ้ง ซึ่ง กระทบกระเทือนทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นที่รังเกียจของสังคม เนื่องจากมักจะส่งกลิ่นเหม็นและยังแสดงถึงการกินดีอยู่ดี และความสะอาดของบ้านเมืองด้วย

ปัญหา น้ำเสีย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนอาจมองว่า ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นอะไร ไม่เห็นจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวเราเองเลย แต่คงไม่ช้าถ้า เราทุกคนมีการใช้น้ำ ที่สิ้นเปลือง ใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ผลกระทบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซักวันต้องมาถึงตัวเราอย่างแน่นอน ดังนั้นเราทุกคนควรใส่ใจ และช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่ออนาคตที่ดีของเราและลูกหลานของเราเอง

ขอขอบคุณ

แหล่งที่มาของข้อมูล จาก:  www.uba.co.th

รูปภาพประกอบ จาก : http://www.greenpeace.org/raw/image_full/seasia/en/photosvideos/photos/treated-wastewater-being-disch.jpg

 

Advertisements