อรุณสวัสดิ์ครับทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ว วันนี้วันแรกของสัปดาห์ มาเริ่มต้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันนะครับ วันนี้ผม Dr.UBA จะมาแนะนำ บริการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้านการจัดการน้ำเสีย ” ให้ทุกๆท่านได้รู้จักกันนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า บริการ Trouble Shooting Service คืออะไร และมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำเสียของท่านอย่างไร

บริการ Trouble Shooting Service คือ บริการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้านการจัดการน้ำเสีย ในกรณีที่เกิดระบบล่ม หรือเครื่องจักรเสียขึ้นมา โดยที่ท่านไม่ได้มีการเตรียมการรับมือมาก่อน ซึ่งส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำของท่านล่ม น้ำเสียไม่สามารถบำบัดได้ ส่งผลให้ค่าน้ำไม่ผ่านมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถคาดเดาได้ และหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้บุคคลากรของท่านไม่สามารถรับมือหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ดังนั้น บริการแก้ปัญหาฉุกเฉิน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการปัญหาของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังจำกัดผลกระทบให้อยู่ในวงที่กำหนด โดยเมื่อท่านเลือกใช้บริการ Trouble Shooting Service จากผู้ให้บริการเช่น UBA เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาได้กับระบบของท่าน ทางผู้ให้บริการจะส่งทีมบุคคลากรที่มีความชำนาญในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน มาทำการวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น เพื่อจำกัดปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียของท่านก่อนที่จะส่งผลไปถึงค่าน้ำและออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดังนั้นจะเห็นว่า หากท่านสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะจำกัดอยู่ในวงที่กำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อภายนอกมากนัก

เพื่อความมั่นใจในการทำงานและเป็นการเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน บริการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้านการบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะทีมช่างผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาฉุกเฉินที่ทีมงานของ UBA มี จะสามารถช่วยให้ท่านแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักและยั่งยืน

ดังนั้นหากระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน เกิดปัญหาขึ้นครั้งใด อย่าลืม โทร 02-7893232 เพื่อแจ้งขอใช้บริการ ” UBA Trouble Shooting Service บริการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้านการจัดการน้ำเสีย “ กันนะครับ เพราะเราเชื่อว่า ” ปัญหาของท่าน สำคัญเสมอ “ แล้วพบกับบทความเรื่อง “เทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย” ในบทความครั้งหน้านะครับ

ขอบขอบคุณ

ภาพประกอบจาก : http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/emergency-1.jpg

Advertisements