สวัสดีครับทุกๆท่าน วันนี้ผม Dr.UBA จะนำทุกท่านมารู้จักกับ “น้ำเสีย” ว่าแท้จริงแล้ว “น้ำเสีย” คืออะไร มีที่มาอย่างไรและสามารถแบ่งออกมาได้กี่ประเภท ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอในบทความนี้ ผมได้รวบรวมมาจาก เอกสารเผยแพร่ของฝ่ายสุขาภิบาลโรงงาน กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยผมจะสรุปคร่าวๆให้ทุกท่านได้เข้าใจกันง่ายๆ ว่าแท้จริงแล้ว น้ำเสีย คืออะไร ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่า “น้ำเสีย” กันก่อนนะครับ

“น้ำเสีย” หมายถึง น้ำ ที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาเจือปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไป จนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสีย ได้แก่ น้ำมัน ไขมันผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง รวมทั้งสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ

สำหรับแหล่งที่มาของ น้ำเสียพอจะแบ่งได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้

1. น้ำเสียจากแหล่งชุมชน จากกิจกรรมสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าความเน่าเสียของคูคลองเกิดจากน้ำเสียประเภทนี้ ถึงประมาณ 75%


2. น้ำเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่น้ำเสียจากขบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งน้ำหล่อเย็นที่มี ความร้อนสูงและน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วมของคนงาน ด้วยความเน่าเสียของคูคลองเกิดจากน้ำเสียประเภทนี้ประมาณ 25% แม้จะมีปริมาณไม่มากนัก แต่สิ่งสกปรกในน้ำเสียจะเป็นพวกสารเคมีที่เป็นพิษและพวกโลหะหนักต่าง ๆ รวมทั้งพวก สารอินทรีย์ต่างๆ ที่มีความเข้มข้นสูงอีกด้วย

ในปัจจุีบัน ปริมาณน้ำเสียที่มาจากทั้งสองแหล่งนี้ ถูกบริหารจัดการอย่างไม่เป็นระบบ มีการปนเปื้อนของน้ำเสียจากทั้งสองแหล่ง ลงสู่เเหล่งน้ำสาธารณะ สร้างปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ชุมชนและสังคม เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในบทความต่อไป ผมจะนำเสนอถึง กรรมวิธีในการบำบัดน้ำเสีย โดยสังเขป ยังไงก็อย่าลืม ติดตามกันนะครับขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : เอกสารเผยแพร่ของฝ่ายสุขาภิบาลโรงงาน กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รูปภาพประกอบจาก : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/water/solu.htm , http://outschool.multiply.com , www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=16186

Advertisements