น้ำ คืออะไร

น้ำ คำสั้นๆที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงค์ชีวิต เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีน้ำ เพราะน้ำคือชีวิต หลายๆคนอาจจะเข้าใจความหมายของน้ำในหลากหลายความหมาย ซึ่งวันนี้ ผมจะพูดถึงความหมายของน้ำ ซึ่งรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะครับ

เรามาทำความรู้จักกับความหมายของน้ำกันเลยครับ

ถ้าเราลอง Search ใน Google คำว่า น้ำ เราก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้

ทีนี้เราลองมาดูความหมายของน้ำจากเว็บ http://th.wikipedia.org/ กันบ้างครับ

เว็บ WiKi ให้ความหมายของน้ำไว้ว่า

น้ำ เป็นของเหลวชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่มากที่สุดบนผิวโลก และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มนุษย์รู้จัก เราสามารถพบน้ำได้ในหลายๆ สถานที่ อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง และในหลายๆ รูปแบบ เช่น น้ำแข็ง หิมะ ฝน ลูกเห็บ เมฆ และไอน้ำ

น้ำมีรูปแบบและสถานะเป็นของเหลว แต่น้ำก็ยังมีในรูปของสถานะของแข็งที่เรียกว่าน้ำแข็ง และสถานะแก๊สที่เรียกว่าไอน้ำ น้ำปริมาณประมาณ 1.460 เพตะตัน ปกคลุม 71% บนพื้นผิวโลก ส่วนมากในมหาสมุทรและในแหล่งน้ำแห่งใหญ่ทั่วไป น้ำ 1.6% อยู่ภายใต้หินหรือพื้นดินที่ยังมีน้ำแข็งอยู่ และอีก 0.001% อยู่ในอากาศในรูปแบบของไอน้ำและก้อนเมฆซึ่งเป็นลักษณะของส่วนของของแข็งและของเหลวลอยอยู่บนอากาศและเกิดการตกตะกอน[1]น้ำบนโลกบางส่วนถูกบรรจุลงในสิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นบนโลก อย่างเช่น อ่างเก็บน้ำ ในร่างกายของสัตว์และพืช ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และร้านอาหาร

น้ำในมหาสมุทรมีอยู่มากถึง 97% ของพื้นผิวน้ำทั้งหมดบนโลก ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งขั้วโลกอีก 2.4% และที่เหลือคือน้ำที่อยู่บนพื้นดินเช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำ อีก 0.6% น้ำเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องผ่านวัฏจักรของการกลายเป็นไอหรือการคายน้ำ การตกลงมาเป็นฝน และการไหลของน้ำซึ่งโดยปกติจะไหลไปสู่ทะเล ลมเป็นตัวพาไอน้ำผ่านหนือพื้นดินในอัตราที่เท่า ๆ กันเช่นเดียวกับการไหลออกสู่ทะเล น้ำบางส่วนถูกกักขังไว้เป็นเวลาหลายยุคหลายสมัยในรูปแบบของน้ำแข็งขั้วโลก ธารน้ำแข็ง น้ำที่อยู่ตามหินหรือดิน หรือในทะเลสาบ บางครั้งอาจมีการหาน้ำสะอาดมาเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนพื้นดิน น้ำใสและสะอาดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

น้ำมีสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดีมาก เราจึงไม่ค่อยพบน้ำบริสุทธิ์ในธรรมชาติ ดังนั้นน้ำสะอาดที่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ในบางประเทศปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นอย่างกว้างขวาง

เพิ่มเติม Click http://th.wikipedia.org/wiki/น้ำ

จากบทความข้างต้น ทุกๆท่านน่าจะพอเข้าใจความหมายของ น้ำ กันบ้างแล้ว ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนต้องการจะสื่อให้เห็นว่า น้ำบริสุทธิ์ในธรรมชาติ ที่เป็นน้ำสะอาด เหมาะสมต่อการบริโภค นั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ดังนั้น ในบทความต่อไป ผมจะนำเสนอในเรื่องของ น้ำเสียคืออะไร ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกคนนะครับ ยังไงก็อย่าลืม แสดงความคิดเห็นกันนะครับ ว่า น้ำ ตามความคิดของเพื่อนๆ คืออะไร….

Advertisements