สวัสดีครับทุกๆท่าน ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อ Dr.UBA ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย รวมทั้งเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจุดประสงค์ในการเขียน Blog นี้ขึ้นมา ก็เพื่อต้องการนำเสนอ บทความ มุมมอง และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย รวมทั้งนำเสนอความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆที่เขียนขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงประโยขน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมสืบไป อย่าลืมติดตามบทความต่างๆของผม Dr.UBA และร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ

Advertisements